שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666
page

מה משמעות חתימה של נוטריון?

מאת: אלעד שניר, צוות אתר Israelnotary

כאשר נוטריון מוסיף את חתימתו למסמך זה, נוסף משקל ראייתי גדול יותר למסמך, בזכות הכללים הנוקשים שעל פיהם עובדים נוטריונים, המעניקים לחתימתכם אמינות גבוהה יותר.

משמעות החתימה על מסמך

כאשר אדם חותם בשמו על מסמך מסוים, יש לכך משמעות סמלית בעיקר על כך כי הדברים האמורים במסמך הם על דעתו, וכי הוא מאמת בחתימת ידו את אמיתות תוכן הדברים. משמעות חתימת נוטריון על מסמך כלשהו יכולה להשתנות בהתאם לסוג האישור הנוטריוני הניתן, אולם בבסיסה, בזכות חתימת הנוטריון על המסמך יש בכך כדי להעניק לו עדיפות ראייתית – יש תוקף מיוחד לחתימת המצהיר בפני הנוטריון.

סמכויות נוטריון ומשמעות חתימתו

חוק הנוטריונים מגדיר רשימה של סמכויות ואישורים אשר נוטריון רשאי להשתמש בהן ולהנפיק. סמכויות אלה כוללות 11 פעולות שונות: הסמכות לאמת חתימה על מסמך; לאמת נכונות העתק או תרגום של מסמך; לאשר כי אדם החתום על מסמך מוסמך לחתום עליו; לקבל ולאשר תצהיר והצהרות אחרות; לתת "אישור חיים"; לאשר נכונות רשימת מצאי; לערוך העדה של מסמך סחיר; לעשות פעולות שהותרו על פי דין לרבות דינים של מדינות חוץ לנוטריון; להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי; לאמת הסכם ממון לפני הנישואין.

בכל אחד מהמקרים האלה, משמעות חתימת נוטריון על גבי האישור, היא מעט שונה. כך למשל, כאשר נוטריון חותם כי העתק מסוים של מסמך הוא מאשר כי ההעתק נאמן למקור ותו לאו. לא ניתן להסתמך על חתימה זאת כדי להוכיח את האמור במסמך לבדה, וכדי להוכיח כי האמור במסמך נכון. מאידך, כאשר נוטריון חותם על "אישור חיים", הרי הוא מאשר כי האדם האמור חי ומשמעות החתימה שלו משמעותית יותר מאשר חתימה על נכונות תרגום. כאשר נוטריון מאמת הסכם ממון לפני טרום נישואין, הרי שהמסמך החתום משמש ראיה גם לאמיתות תוכנו כמעגן את הסכמת הצדדים. אדם אשר מציג את ההסכם החתום בידי נוטריון איננו צריך אלא את אישור הנוטריון, כדי להוכיח כי זה ההסכם שהותנה והוסכם בין בני הזוג – וכך יכול בית המשפט לענייני משפחה להסתמך על ההסכם לצורך פסיקתו.

האמון הניתן בחתימת הנוטריון – אישורים רשמיים ממש

עיניכם הרואות כי הרשויות השונות בישראל (ובעולם) נותנות משקל ראייתי גדול ומייחסות אמינות גובהה לחתימתו של נוטריון בהתאם לעניין. משמעות חתימתו של נוטריון היא כי המסמך האמור נבדק וכי ניתן להסתמך על אותו אישור. בזה טמון כוחה של חתימתו של נוטריון.

כאשר אדם מעוניין להוכיח זכות המגיעה לו על פי תעודה שנערכה במדינה אחרת, הרי שעליו להציג חתימת נוטריון על אישור המאמת את נכונות התרגום, אולם גם, במקרים מסוימים, יש להציג אישור כי האדם החתום על התעודה האמורה אכן מוסמך על פי דיני אותה מדינה לחתום עליה. מובן כי המדובר באישור נוטריון בעל משמעות גדולה במיוחד. אלמלא אישור נוטריון זה, היה על אדם לפנות אל משרד החוץ של המדינה בה ניתן האישור, לדרוש לקבל תעודה החתומה על ידי הפקיד המוסמך במשרד החוץ ולאחר מכן לאמת את המסמך באמצעות חתימת הקונסול של המדינה ההיא, במדינה בה הוא מבקש להוכיח את זכותו באמצעות התעודה. במקרה כזה, חתימת נוטריון ממש באה במקום חתימה רשמית של גורם רשמי במדינה. עד כדי כך האמינות והמשמעות הניתנת לחתימת נוטריון.

חשוב לוודא אמנם, כי הנוטריון אכן יכול על פי דיני שתי המדינות לאשר אישור כאמור לעיל ובמקרים בהם אינו יכול לאשר, לפנות אל נוטריון אשר יכול. כך למשל, על נוטריון להכיר על בוריין הן את שפת המקור והן את שפת היעד, כאשר התעודה האמורה איננה בשפה רשמית של ישראל (או המדינה בה מנסים להוכיח את הזכות) ועוד.

לקריאה נוספת באתר ראה:

שכר נוטריון

נוטריון ברמת גן

צוואה נוטריונית

נוטריון בתל אביב

חותמת אפוסטיל

Call Now Buttonדילוג לתוכן