שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

אפוסטיל – מהו ומהם סוגי האפוסטיל הקיימים בארץ

מאת: שירה אלה, צוות אתר Israelnotary

המילה אפוסטיל משמעותה אישור כאשר אישור זה ניתן על ידי חותמת. חותמת אפוסטיל מעניקה תוקף למסמך כלשהו או מאמתת את זהותו של אדם. הצורך בחותמת אפוסטיל קם כאשר אנו מבקשים לקבל תוקף למסמך ישראלי בחו"ל או לחילופין, כאשר בידינו מסמך זר ואנו מבקשים כי יוכר בישראל. במאמר זה אנו נדון בחותמת אפוסטיל בישראל.

ישנם שני סוגי אפוסטיל בארץ: הסוג הראשון הוא חותמת אפוסטיל המאמתת אישור נוטריוני. מיהו נוטריון ומהם תפקידיו, כל זאת מיד. הסוג השני הוא אפסוטיל המאשר את תוכנו של מסמך ומעניק לו תוקף.

חשוב להבדיל בין שני סוגי חותמת אפוסטיל. הסוג הראשון מאשר את היותו של המסמך חתום על ידי נוטריון והוא איננו מתייחס לתוכנו של המסמך עצמו. הסוג השני מאשר את תוקפו של המסמך עצמו אינו מתייחס לזהותו הספציפית של האדם החתום על המסמך.

אפוסטיל, נוטריון ומה שביניהם

כאמור, ישנם שני סוגי אפוסטיל. הסוג הראשון הוא חותמת אשר מאשרת את זהותו של נוטריון ואינה מתייחסת אל תוכנו של המסמך. המשמעות היא כי חותמת אפוסטיל זו אינה מאשרת את אמיתות התוכן של המסמך אלא מאשרת רק את העובדה כי המסמך חתום על ידי נוטריון רשום בישראל. טרם נפנה אל הסבר מקיף יותר של סוג אפוסטיל זה,  עלינו להבין מהו נוטריון ומהם תפקידיו.

נוטריון הינו עורך דין אשר מוסמך לאשר מסמכים משפטיים. אישור נוטריוני משמעותו כי המסמך תקין, אותנטי וכי זהות החתום עליו אומתה. מתן אישור נוטריוני נעשה על ידי חותמת מתכת עליה רשום שמו של הנוטריון והמילה נוטריון בשלוש שפות: עברית, אנגלית וצרפתית. נוטריון מספק שירותים שונים כדוגמת ייפוי כוח נוטריוני, תרגום נוטריוני ועוד. הצורך בשירותיו של נוטריון עולה כאשר מוסד מסוים דורש מאיתנו אישור נוטריוני על מנת לקבל מסמך כלשהו שברצוננו להגיש לו.

קבלת רישיון נוטריון נעשית על ידי וועדה שהינה חלק ממשרד המשפטים והיא תלויה במספר תנאים:

1. כלל עשר השנים – עורך דין אינו יכול להגיש בקשה לקבלת רישיון נוטריון טרם מלאו לו 10 שנות עבודה במקצוע עריכת הדין. ההקפדה על נושא הוותק, כמו גם על שאר הקריטריונים נובעת מן החשיבות הגדולה הטמונה בעבודתו של נוטריון הנתפס כשליח ציבור.

2. המועמד ללא עבר משמעתי – עורך דין המבקש לקבל רישיון נוטריון חייב להיות בעל עבר משמעתי נקי: עורך הדין לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ולא הושעה מלשכת עורכי הדין.

3. השתלמות מיוחדת – טרם הגשת הבקשה לקבלת רישיון נוטריון, על עורך הדין לעבור השתלמות מיוחדת הנועדה עבור מועמדים לקבלת רישיון נוטריון.

במידה ועורך הדין עומד בתנאים שפורטו לעיל, הוא רשאי להגיש בקשה אל הוועדה הרלוונטית במשרד המשפטים אשר תדון בבקשתו.

לאחר שהבנו מיהו הנוטריון, נסביר מהו סוג האפוסטיל הראשון המתייחס אל זהותו של נוטריון.

סוג ראשון – אפוסטיל על גבי עבודת נוטריון

מוסדות רבים בישראל יסרבו לקבל אליהם מסמך כראיה אלא אם על גביו מצויה חותמת נוטריון. אישור נוטריוני על גבי מסמך משמעותו אימות זהות החותם ומתן תוקף אותנטי למסמך. זו הסיבה בגינה דורשים גופים שונים אישור של נוטריון טרם קבלת מסמכים חשובים.

כאשר אנו מבקשים לעשות שימוש במסמך נוטריוני בחו"ל, עלינו לוודא קודם כל כי על גבי המסמך מצויה חותמת אפוסטיל אשר מאשרת את זהותו של הנוטריון ואת עובדת היותו נוטריון רשום בישראל.

חשוב להדגיש כי חותמת אפוסטיל מן הסוג הזה איננה מעניקה תוקף לאמור במסמך עצמו, אלא היא מאשרת אך ורק את זהותו של הנוטריון. על כן, עלינו לברר האם הגוף אליו אנו מבקשים להגיש את המסמך, דורש גם אפוסטיל על תוכנו של המסמך. במידה וכן, עלינו לקבל גם חותמת אפוסטיל מן הסוג השני אשר עניינה במסמך עצמו.

סוג שני – אפוסטיל על גבי מסמך

הסוג השני של אפוסטיל אינו מתייחס כל כך אל זהותו של החתום אלא לתוכנו של המסמך. אפוסטיל מסוג זה מאשר כי המסמך תקין, כי פרטיו נכונים באופן כללי וכי הוא ניתן על ידי הרשות המוסמכת לכך בישראל.

לאור העובדה כי כל סוג אפוסטיל מאשר דבר מה אחר, עולה השאלה האם אין צורך לקבל תמיד שתי חותמות אפוסטיל בכל פעם שאנו מבקשים לקבל תוקף למסמך ישראלי בחו"ל. על פניו התשובה היא כן אך בשל מרכיב הזמן והעלות, ייתכן שכדאי לנו לברר איזה אפוסטיל בדיוק אנו צריכים ובכך לחסוך בעלויות מיותרות.

אמנת האג

חותמת אפוסטיל, על סוגיה כפי שתואר לעיל, רלוונטית אך ורק לגבי מדינות אשר חתומות על אמנת האג. אמנה זו קיצרה את הליך אימות המסמכים לכדי חותמת אפוסטיל בלבד ועל כן ניתן לעשות שימוש בה בכל מדינה אשר הסכימה לקיצור הליך האימות, קרי, החתומה על אמנת האג. מכאן אנו למדים כי עלינו תמיד לברר ולוודא כי המדינה שאנו מבקשים כי תיתן תוקף למסמך שבדינו, חתומה על האמנה.

Call Now Button