שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

נוטריון – מבוא

אתר זה מוקדש לכל התחומים הסובבים את פועלו של נוטריון בישראל. האתר כולל מאמרים מקצועיים הקשורים לעבודתו של הנוטריון, לרבות, סמכויותיו השונות, האישורים שבסמכותו להנפיק, אופן ההסמכה שלו ועוד.
כמו כן, באפשרותכם לפנות לטיפול מקצועי של נוטריון ממשרדי האתר, לשם קבלת שירותים נוטריוניים שונים: כמו למשל, אימות חתימה על מסמך או אימות הסכם ממון בתל אביב, רמת גן ובכל ארבע כנפות הארץ.

כמה עולים השירותים הניתנים על ידי נוטריון מטעם האתר?

המחוקק פתר את הבעיה של המחיר בכל הקשור לשכר נוטריון. התעריפים של שירותים נוטריוניים קבועים בחוק, ואינם "גמישים". מה שאומר: אין הנחות, ואין "ביוקר", המחירים – אחידים. לפיכך אין טעם לבדוק "מי הכי זול?"…

הנוטריונים הפועלים במסגרת אתר זה פועלים על פי התעריפון הקבוע בחוק. הקדשנו לשכרו של הנוטריון מאמר מיוחד, כדי שתוכלו לדעת מהי העלות שתצטרכו לשלם עבור כל שירות נוטריוני.

נוטריון – מהו ?

חשוב להבין כי לא כל עורך דין הוא נוטריון. נוטריון הינו עורך דין המוסמך בהתאם לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976: לאמת, לאשר, ולערוך מסמכים משפטיים. סעיף 19 לחוק הנוטריונים(1) קובע כי חתימת נוטריון על מסמך, מהווה אישור בדבר מקוריותו של המסמך ובקשר לזהות החותם. כמו כן רואים את חתימו כאישור לפיו החתום על המסמך, חתם עליו מרצונו החופשי.

מסמכי עליהם חתם נוטריון קבילים כראיה בבתי המשפט, בפני רשויות אחרות בישראל וכן במדינות מחוץ לישראל.

מי אמון על מתן רישיון נוטריון ?

לאחר שנחקק חוק הנוטריונים, הוקמה המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים (הפועלת מכוחו של סעיף 1 לחוק).  מחלקה זו מטפלת בבקשות להענקת רישיון לנוטריונים וכמו כן מרכזת את עבודת של ועדת הרישיונות לפי החוק.

מחלקת רישוי נוטריונים מפקחת על עבודת הנוטריונים בארץ, על ידי מבקרים מטעמה וכמו כן היא מטפלת בתלונות המוגשות כנגד נוטריונים ובהעמדה לדין משמעתי של נוטריונים.

רישיון הנוטריון ניתן על פי הקריטריונים אשר קבועים בחוק הנוטריונים וביניהם, עיסוק בעריכת דין במשך 10 שנים ומעלה. דרישה זו נועדה לוודא כי הנוטריון, יהיה בעל ידע משפטי רב וניסיון בפרקטי בעריכת דין.

צורתו של מסמך נוטריוני

מסמך נוטריוני, נושא את חותמתו של הנוטריון. זוהי חותמת לחץ העשויה ממתכת שעליה מוטבע שם הנוטריון, והכיתוב "נוטריון" בעברית, באנגלית ובערבית או בצרפתית. במקרה בו ישנו יותר ממסמך אחד המובא לאישור, נקשרים כל המסמכים יחדיו בסרט אדום, המחובר אל תו אדום המוטבע בחותמו של הנוטריון.

תפקידיו של נוטריון

הנוטריון מוסמך לבצע את הפעולות שיפורטו להלן, וכפי שקובע שקובע סעיף 7 לחוק הנוטריונים.

חשוב לציין כי זוהי רשימה סגורה של סמכויות וניתן להוסיף לה באמצעות חקיקה בלבד.

1. אימות חתימה על מסמך : במקרים של ייפויי כוח לרכישת דירה, לצורך הסכמים שונים, להתחייבויות שונות ועוד.

2. אישור שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך : שירות הנדרש למשל, במקרים של פעולה בשם תאגיד.

3. אישור נכונות העתק של מסמך.

4.  אישור נכונות תרגום של מסמך : לעיתים, הנוטריון מאשר נכונות תמלול ותרגום ולעיתים, מתרגם את המסמך בעצמו, פעולה שאיננה נחשבת לפעולה נוטריונית.

5. קבלה ואישור תצהיר והצהרה אחרת.

6. אישור שאדם מסוים חי : האישור ניתן לגבי היום בו ראה הנוטריון, את אותו אדם.

7. אישור נכונותה של רשימת מצאי.

8. עריכת העדה של מסמך סחיר.

9. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי הנוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.

10. אימות הסכם ממון בין בני זוג אשר נחתם טרם הנישואין : כאשר מדובר בזוג נשוי, הסמכות נתונה אך ורק לבית המשפט.

11. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.

12. אישור עשיית צוואה כרשות : סמכות המוקנית לנוטריון בחוק הירושה והיא זהה לסמכותו של שופט, בעניין זה.

<<למידע אודות תרגום נוטריוני

___

(1) לשון סעיף 19 לחוק הנוטריונים: "אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור".

(2) ראה סעיף 2. (א) (2) (א) לחוק הנוטריונים.

Call Now Buttonדילוג לתוכן