שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

צוואה נוטריונית

מאת: אלעד שניר, צוות אתר Israelnotary

מהי צוואה? מדוע אנחנו צריכים אותה בכלל? מהי צוואה נוטריונית? מדוע ובאילו מצבים היא עדיפה? על חשיבות החתימה על צוואה בפני נוטריון מוסמך.

מהי צוואה?

חתימה על צוואה או מסמכים אחרים בפני נוטריון מסייעים להגדיל את המשקל הראייתי של המסמך, וכך תוכלו להתבסס עליו בכדי להוכיח את זכויותיכם בפני הערכאות והרשויות השונות. על אישור נוטריון וצוואות.

כאשר לאדם יש רכוש והוא מעוניין לקבוע את סדר חלוקת הרכוש במקרה של פטירתו, הוא יכול להשתמש בצוואה אחרונה. הצוואה היא מסמך המבטא את רצונו בדבר מה שייעשה ברכושו לאחר מותו וכו'. צוואה יכולה להינתן בכמה דרכים שונות, אולם הקושי הגדול בחלוקת רכוש על פי צוואה הוא הוכחה, כי אכן הצוואה מבטאת את רצונו של המנוח, שהרי זה האחרון לא יוכל לבוא להעיד בעניין. כך למשל, כאשר אדם נותן עדות שכיב מרע, בעודו מאמין כי הוא גוסס, ניתן משקל ראייתי גדול יחסית לדברים ששמע מפיו עד לדברים, אולם כאשר רוצים להוכיח קיומה של צוואה וכי היא מבטאת את רצונו של המנוח, ספק אם יש תחליף לאמינות המיוחסת לצוואה נוטריונית. בפסיקה מבהירים חזור והבהר, כי צוואה נוטריונית שקולה לצוואה אשר ניתנה בפני בית המשפט עצמו.

מהי צוואה נוטריונית ומה צריך להתקיים כדי שצוואה תיחשב ככזאת?

צוואה נוטריונית הוא כינוי לצוואה אשר ניתנה בפני נוטריון ונרשמה על ידו כדין. כאשר הצוואה עומדת בכל התנאים של החוק, הרי שהיא תתקבל כצוואה נוטריונית וכאמור לעיל, יינתן לה תוקף זהה לזה של צוואה שניתנה בפני בית המשפט עצמו. על מנת שצוואה תיחשב נוטריונית, לא די בכך שתינתן בפני נוטריון, אלא צריכים להתקיים בה ארבעה יסודות מרכזיים:

ראשית, דברי המצווה צריכים להיאמר בעל פה בפני הנוטריון או להיות מוגשים בכתב על ידיו לידיו נוטריון מוסמך כדין; שנית, יש להקריא בנוכחות הנוטריון והמצווה את הדברים שנרשמו כך שהמצווה ישמע את הדברים המוקראים ויוכל לאשר את הדברים בהמשך; לאחר שהדברים הושמעו, יצהיר המצווה כי אכן זאת צוואתו והדברים יירשמו; לאחר כל אלה, יאשר הנוטריון בכתב על גבי הצוואה כפי שנרשמה על כך שהוקראה ויפרט את ההצהרה של המצווה (ארבעת הכללים האלה הם כללים המקובלים בפסיקת בית המשפט בענייני צוואה, כדי לבחון מתי ניתן לראות בצוואה שנערכה בפני נוטריון כצוואה נוטריונית לעניין משקלה הראייתי ככזאת).

חשיבות ארבעת התנאים

ארבעת התנאים שתוארו לעיל נועדו, כאמור, להבטיח כי הצוואה אשר נרשמה היא אכן הצוואה הנכונה וכי היא ניתנה באופן חופשי ומרצון. בהתקיים ארבעת התנאים האלה יכולים בתי המשפט ורשויות שונות להסתמך על צוואה כזאת בדרגת ודאות גבוהה כי היא אכן משקפת את הציווי האחרון של המצווה. ואכן, בהתקיים כל אלה, ובהינתן אישור על פי החוק והתקנות על ידי נוטריון בית המשפט יתייחס אליה וייתן לה רמת אמינות גבוהה יותר בבואו לקבוע את בפסק דין את רצונו של המצווה.

מתי כדאי להיערך עם צוואה בפני נוטריון

אם אתם רוצים להיות בטוחים שרצונכם יירשם בצורה הטובה ביותר האפשרית, ואתם רוצים להיות בטוחים כי בעזבון שלכם ייעשה כפי רצונכם לאחר, חלילה, מותכם – הרי שאין דרך טובה להבטיח את קיום הרצון הזה מאשר רישום הצוואה בפני בית המשפט או בפני נוטריון מוסמך. בכל שאלה שיש לכם, מומלץ מאוד כי תפנו אל נוטריון ותיוועצו עימו בדבר הדרכים הטובות ביותר לפעול כדי להבטיח את מימוש רצונכם במקרה כזה. נוטריון יוכל לרשום את הצוואה כחוק מפיכם ולהבטיח כי בבוא היום ובעת הצורך יימצא עותק הימנה אשר הוא מאושר, וניתן להציגו כראיה לאמיתות תוכנו בבית המשפט המתאים, על מנת שיורשיכם על פי הצוואה יוכלו ליהנות מפירות העיזבון לפי רצונכם.

Call Now Button