שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

על חתימה נוטריונית באינטרנט

מאת: שירה אלה, צוות אתר Israelnotary

נוטריון הוא מעין רשות ציבורית, עורך דין במקצועו, המוסמך לאשר מסמכים משפטיים. משמעותו של אישור נוטריוני על גבי מסמך הוא כי מסמך זה יכול לשמש כראייה בהליך משפטי. מן האמור, אנו מבינים כי נוטריון, הינו בעל סמכות חשובה ביותר וכבדת משקל ולכך יש משמעות רבה לעניין חתימה נוטריונית באינטרנט, כפי שמיד נראה.

הצורך בשירותיו של נוטריון עולה בין השאר בשל דרישה מצד גוף או מוסד כלשהו לקבל אשור נוטריוני על גבי מסמך טרם הגשתו כראייה. מוסדות רבים מתנים קבלתם של מסמכים משפטיים שונים באישור על ידי נוטריון שכן אישור נוטריוני מעניק כוח ראייתי לכל מסמך. כאשר מדובר במסמכים ברי חשיבות המכילים נתונים מהותיים, קם הצורך לחזק את מעמדם של מסמכים אלו וזאת על ידי אישור נוטריוני הניתן על ידי נוטריון.

האם חתימה נוטריונית נעשית תמיד באופן ידני או שמא ניתן לקבל חתימה נוטריונית באינטרנט? חלקכם אולי יופתע לגלות את התשובה לשאלה הזו, אותה נחשוף בהמשך הדברים. לעת עתה רק נרמוז כי חשיבותה של הסמכות הנוטריונית היא השיקול המרכזי אשר הכריע אם חתימה נוטריונית באינטרנט אפשרית או אם לאו.

לשם השלמת התמונה לגבי סמכויות הנוטריון, להלן סקירה קצרה אודות השירותים הנוטריונים שניתן לקבל במשרד נוטריון.

שירותי משרד נוטריון

משרד נוטריון מעניק שירותים נוטריונים רבים העונים לצרכים שונים. חשוב לציין כי המחוקק קבע מהו שכר הטרחה של נוטריון ועל כן, נוטריון אינו יכול לגבות שכר טרחה גבוה יותר מהסכום המקסימאלי שנקבע בחוק. להלן סקירה קצרה של מספר שירותים חשובים שמעניק משרד נוטריון:

1. תרגום נוטריוני – אחת מן הסמכויות החשובות של נוטריון הוא תרגום נוטריוני אשר לו שתי צורות: תרגום מסמך משפטי על ידי נוטריון או אישור על נכונות תרגום שתרגם אדם אחר. המשמעות של אישור על נכונות תרגום היא כי התרגום נכון ומדויק.

2. ייפוי כוח נוטריוני – במקרים שונים יש צורך בייפוי כוח נוטריוני וייפוי כוח רגיל איננו מספיק. לשם כך פונים אל משרד נוטריון אשר יעניק שירות של ייפוי כוח נוטריוני.

3. אישור הסכם ממון – שירות נוסף אשר מעניק משרד נוטריון הוא אישור הסכם ממון.

4. חותמת אפוסטיל – קבלת תוקף למסמך ציבורי ישראלי במדינה זרה טעון תהליך של אימות. כאשר מדובר במדינה החתומה על אמנת האג, ניתן להסתפק בחותמת אפוסטיל ואין צורך בהליך האימות הארוך. משרד נוטריון דואג לקבלת חותמת אפוסטיל מהגוף המתאים וחוסך ללקוח טרחה רבה.

חתימה באינטרנט – כללי

בשנת 2001 נכנס לתוקפו חוק חתימה אלקטרונית אשר מאפשר במקרים שונים חתימה אינטרנטית במקום חתימה ידנית פיזית. בעידן האינטרנט שבו כל העולם נמצא במרחק לחיצה על העכבר, היה מן ההיגיון לאפשר מנגנון שכזה לחתימה אינטרנטית. למותר לציין כי המשמעויות הן מרחיקות לכת וניתן לחסוך זמן רב ועלויות אדירות באמצעות חתימה אלקטרונית.

חוק חתימה אלקטרונית נקט באמצעים על מנת למנוע זיופים של חתימות כפי שניתן היה לצפות שיקרה מרגע כניסתו לתוקף של החוק.

האם בעקבות חוק זה גם נוטריון יכול לחתום על מסמכים באינטרנט? האם אישור נוטריוני יכול להיחתם על ידי נוטריון דרך המחשב?

ייתכן שחלקכם יופתעו לגלות כי התשובה לכך הינה שלילית. נוטריון איננו רשאי לחתום חתימה נוטריונית באינטרנט.

חתימה נוטריונית באינטרנט

חוק חתימה אלקטרונית הביא עמו שינויים מבורכים רבים לתחומי משפט שונים אך למרבה אכזבתם של רבים, חוק הנוטריונים והתקנות הרלוונטיות אליו הוצאו מתחולת חוק חתימה אלקטרונית ועל כן הנוטריון אינו רשאי לחתום חתימה נוטריונית באינטרנט.

מדוע הוצא חוק הנוטריונים מתכולת חוק חתימה אלקטרונית? הסיבה ככל הנראה נעוצה בחשיבות הרבה של מסמכים נוטריונים. אישור נוטריוני על גבי מסמך כלשהו משמעותו מתן כוח ראייתי רב לאותו המסמך אשר יהווה ראייה מכרעת ורבת משקל בהליך משפטי. לאור זאת, החשש לזיופים ולהונאה היה רב מדי מכדי להחיל את החוק החדש של חתימה אינטרנטית על האישור הנוטריוני.

האם הקביעה הזו כי חתימה נוטריונית באינטרנט איננה אפשרית היא קביעה ראויה? זוהי שאלה סבוכה מפני שללא ספק קיימים טיעונים לכאן ולכאן. מחד, מידת האמון הרבה הניתנת לחתימה נוטריונית אינה מותירה מקום לסיכון כי חתימות נוטריוניות יזויפו. שיקול זה מצדיק את הוצאתו של חוק הנוטריונים מתחולת חוק חתימה אלקטרונית.

מאידך, ניתן לטעון כי אין כל הצדקה ממשית להימנע מהחלת החוק על חתימה נוטריונית. זאת בשל העובדה כי חתימה באינטרנט קשה מאוד לזיוף ואף יותר מחתימה אשר אינה באינטרנט. כמו כן, מדובר בבזבוז של משאב נפלא אשר בכוחו להפיק תועלת כלכלית ענפה ביותר.

מהי עמדתכם לגבי עניין זה? יש שיאמרו כי החיסכון בזמן ובכסף מצדיק את לקיחת הסיכון, אם ישנו כזה. מנגד, אחרים יטענו כי לאור חשיבותו של האישור הנוטריוני והחתימה הנוטריונית, אסור להותיר פתח ולו הקטן ביותר להונאה בנושא זה.

Call Now Button