שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

נוטריונים בחו"ל

מאת: שירה אלה, צוות אתר Israelnotary

יש לכם תעודת לידה מחו"ל או מסמך ציבורי אחר? אם ברצונכם כי המסמך יהיה בר תוקף בישראל, עליכם לאמתו. ישנן שתי אפשרויות אימות כאשר צורת האימות תלויה בשאלה האם המדינה ממנה יצא המסמך חתומה על אמנת האג. מיד נרחיב את הדיון על כך אך ראשית נפנה אל השאלה מהו בכלל נוטריון, מהם סמכויותיו ועוד שאלות שכאלו.

מיהו הנוטריון?

נוטריונים הם עורכי דין במקצועם כאשר במועד קבלת רישיון נוטריון עסקו הם בעריכת דין תקופה מכובדת של עשר שנים לפחות. לנוטריון סמכויות רבות הנוגעות לסוגי מסמכים שונים והוא רשאי לאשר אותם, לאמת אותם ולערוך אותם. לעיתים, יש צורך בחתימתו של נוטריון על מסמכים שונים על מנת שאלו יקבלו תוקף בבתי משפט או בפני גופים רשמיים אחרים. ללא קבלת חתימת נוטריון, לא יוכלו הגופים השונים לעשות שימוש במסמך.

אם בידינו מסמך שנוצר בישראל הדורש אישור נוטריוני, כל שעלינו לעשות הוא לפנות למשרד נוטריונים ולשכור את שירותיו של נוטריון לקבלת חתימתו ואישורו. זהו המצב כאשר השימוש שאנו רוצים לעשות במסמך הינו בישראל.

מה קורה כאשר ברצוננו לעשות שימוש במסמך ישראלי בחו"ל ומה קורה כאשר אנו רוצים לקבל תוקף בישראל למסמך זר? כל זאת מיד אך לפני כן מעט על הנוטריון וקבלת רישיונו.

חשיבותם של נוטריונים

תפקידם של נוטריונים נתפס כתפקיד חשוב ביותר ועל כן קיימות דרישות ברורות וחד משמעיות אשר רק בהתקיימן, רשאי עורך דין לבקש קבלת רישיון נוטריון. שירותים נוטריונים הם בגדר שירותם ציבוריים ולכן מגן המחוקק על אפשרותו של כל אדם לקבל אישור נוטריוני. הכיצד עושה זאת? על ידי קביעת שכר הטרחה בעבור שירותים נוטריונים. נוטריון, למרות היותו עורך דין, אינו רשאי להחליט איזה שכר טרחה לגבות אלא הוא כבול לקביעות שבחוק לעניין זה. גובה שכר הטרחה של נוטריונים יכול להשתנות מעת לעת והוא מתעדכן באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

מתן רישיון נוטריון ניתן רק לאחר הגשת בקשה למשרד המשפטים. הבקשה מטופלת על ידי המחלקה לרישוי נוטריונים כאשר ההחלטה באם לתת רישיון נוטריון או אם לאו, תתקבל על ידי ועדת הרישיונות.

ישנם שירותים נוטריונים שונים ואלו הם השכיחים שבהם:

1. תרגום נוטריוני – נוטריונים רשאים לערוך מסמכים ובין השאר לתרגם מסמכים.

2. ייפוי כוח נוטריוני – כאשר אנו צריכים ייפוי כוח כללי או ייפוי כוח בעסקאות שונות במקרקעין כמו משכנתא, עלינו לקבל אישור נוטריוני.

3. אישור אפוסטיל – נוטריון יכול לפנות עבורנו אל בית המשפט לקבלת חותמת של אפוסטיל.

קבלת רישיון נוטריון – הקריטריונים

נוטריונים הם עורכי דין אך חשוב להדגיש כי מתן רישיון נוטריון לא נעשית על ידי לשכת עורכי הדין אלא על ידי ועדת הרישיונות שהנה חלק ממשרד המשפטים. חתימתו של נוטריון על מסמכים מהווה אישור למקוריותם ולזהות החתום עליהם. אישור נוטריוני מכשיר מסמך כראייה בפני בתי המשפט ומוסדות אחרים. מסיבה זו, קבע המחוקק דרישות ספציפיות לקבלת רישיון נוטריון:

1. פעילות של 10 שנים – עורך דין העוסק בעריכת דין במשך 10 שנים לפחות, יכול לפנות בבקשה לקבל רישיון נוטריון.

2. גיליון התנהגותי – עורך דין אשר הורשע בעבירה שיש עמה קלון או הושעה מלשכת עורכי הדין אינו יכול להגיש בקשה לקבלת רישיון נוטריון.

3. הרשמה לקורס – עורכי הדין המבקשים להיות נוטריונים, צריכים להירשם להשתלמות באחד מן המוסדות בהם הכירה מחלקת רישוי נוטריונים.

4. הגשת בקשה מסודרת – עורך דין אשר מילא אחר הדרישות שלעיל, רשאי להגיש בקשה לקבלת רישיון נוטריון. על הבקשה להיות בפורמט המצוין באתר של משרד המשפטים ועליה לכלול אישורים, מסמכים ותצהיר.

אימות מסמך מחו"ל

כאשר אנו רוצים לעשות שימוש במסמך ישראלי בחו"ל או כאשר אנו מבקשים לתת תוקף למסמך זר בישראל, עלינו לעשות בדיקה אחת: האם המדינה הזרה חתומה על אמנת האג. במידה והתשובה חיובית, כל שעלינו לעשות הוא קבלת חותמת אפוסטיל. אם מדובר במסמך בישראלי היוצא לחו"ל, יש לקבל חותמת אפוסטיל מבית המשפט בישראל. אם מדובר במסמך זר אשר רוצים לעשות בו שימוש בישראל, יש לקבל חותמת אפוסטיל מן המדינה הזרה.

מהי חותמת אפוסטיל? חותמת אפוסטיל ניתנת על ידי בית המשפט כאשר נוטריון יכול לפנות עבורנו לקבלת אישור האפוסטיל. חותמת האפוסטיל מאשרת את העובדה הרשות שהנפיקה את המסמך, הייתה מוסמכת לעשות כך.

מה עושים כאשר המדינה הזרה אינה חתומה על אמנת האג? במצב דברים זה, בין אם המדובר במסמך היוצא לחו"ל או בין אם המדובר במסמך זר שיהיה בר תוקף בישראל, יש לפתוח בהליך אימות רגיל הכולל קבלת אישור ממשרד החוץ, בין של ישראל ובין של המדינה הזרה ולאחר מכן אישור מנציגות המדינה אליה מיועד המסמך. יובהר שוב כי מסמל אשר יצא ממדינה אשר חתומה על אמנת האג, יהיה תקף בישראל עם עליו חותמת אפוסטיל ואין צורך בהליך אימות.

Call Now Button