שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

נוטריון – מהו ומיהו ?

מאת: שירה אלה, צוות אתר Israelnotary

נוטריון הוא עורך דין בעל סמכות לאשר את מקוריותם של מסמכים ואת זהותם של החתומים עליהם. במסגרת סמכותו, רשאי נוטריון בין השאר, לאמת חתימה על מסמך ולאשר נכונות לתרגום של מסמך. אישור נוטריוני ייחתם בחותמו של הנוטריון אשר לו צורה אחת המשותפת לכלל הנוטריונים: חותמת אדומה ממתכת עליה כתובה המילה נוטריון בעברית, אנגלית וצרפתית. לכל נוטריון תהיה החותמת שלו עליה רשום גם שמו.

האם כל עורך דין יכול להיות נוטריון? התשובה היא לא. נוטריון חייב להיות אזרח ישראל החבר בלשכת עורכי הדין של ישראל ובעל וותק של 10 שנים לפחות בעריכת דין. על מנת לקבל את הסמכות להיות נוטריון, צריך עורך הדין המעוניין להגיש בקשה לוועדה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים. הוועדה מתכנסת מספר פעמים מצומצם בשנה ובוחנת את מועמדתם של עורכי הדין שהגישו בקשה להתקבל כנוטריונים.

דמותו של נוטריון

אין זה בכדי כי קיימת בחוק הדרישה כי נוטריון מוכרח להיות עורך דין בעל וותק של 10 שנים לפחות. נוטריון הינו בגדר רשות אשר מעניקה שירותים ציבוריים בעלי משמעות רחבה. הסמכות המופקדת בידו היא בעלת חשיבות גדולה ועל כן נדרש תנאי הסף של הוותק כמו גם עמידה בדרישות וועדת הרישיונות.

תפקידו של נוטריון נתפס כמעין שליחות ציבורית ובהתאמה, שכר הטרחה של נוטריון קבוע בחוק ואין ביכולתו של נוטריון לגבות סכום גדול יותר. המשמעות בעבור מי שזקוק לשירות נוטריון הנה כי קל ופשוט לברר מהו שכר הטרחה שכל נוטריון צריך לגבות בעבור שירותיו ואין כל צורך להתמקח על מחיר או להגיע לפגישות אצל מספר נוטריונים טרם קבלת החלטה.

כיאה למעמדו של נוטריון, חלות עליו מגבלות מסוימות למשל נוטריון איננו רשאי להשתמש בסמכותו כנוטריון על מנת לאשר מסמך של אדם קרוב לו. דוגמא נוספת, על נוטריון לאשר מסמך מקורי  ולהשוות את המסמך המקורי למסמך המועתק.

ישנם מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים אישור נוטריוני טרם הגשתם למוסדות שונים כדוגמת תעודת לידה, תעודת נישואין או גירושין, דיפלומות למיניהן וכדומה. חתימתו של נוטריון נחשבת כמאשרת את מקוריות המסמך ואת זהותו של החתום עליו. החוק העניק לנוטריונים סמכויות רבות, ביניהן:

1. אימות חתימה על מסמך – אימות זה נדרש לכל מיני סוגים של מסמכים כגון חוזים. נוטריון חייב לזהות את האדם העומד מולו על ידי תעודה ציבורית כלשהי אשר יש בה את תמונתו של האדם.

2. אישור נכונות תרגום – נוטריון יכול לבחון את המסמך המקורי ולתרגם אותו באופן מדויק ולחילופין, לבדוק תרגום שנמסר לו. סמכות זו רלוונטית כמובן רק לנוטריון אשר דובר את שתי השפות הרלוונטיות.

3. אישור חיים – בסמכותו של נוטריון לאשר כי אדם מסוים הינו בחיים כאשר אישור זה נדרש בדרך כלל לשם קבלת תשלומים מגרמניה.

4. אישור הסכם ממון – נוטריון מוסמך לאשר הסכם ממון אשר נחתם בין בני זוג שטרם נישאו. על הנוטריון לוודא כי הצדדים מסכימים לאמור בהסכם מרצונם החופשי וכי הם מבינים את משמעותו של ההסכם.

המחלקה לרישוי נוטריונים

מחלקה זו הנה חלק ממשרד המשפטים והיא הוקמה עם חקיקתו של חוק הנוטריונים. המחלקה הינה בעלת מספר תפקידים:

1. טיפול בבקשות – המחלקה מטפלת בבקשות לקבלת רישיון נוטריון שמוגשות על ידי עורכי דין.

2. ריכוז עבודת הוועדה – ועדת הרישיונות היא זו אשר מתכנסת ובודקת את המועמדות של עורכי הדין המבקשים. המחלקה מרכזת את עבודתה של הועדה הזו.

3. פיקוח – המחלקה מפקחת על עבודתם של נוטריונים כאשר הפיקוח בפועל נעשה על ידי מבקרים שהיא ממנה. לאחר קבלת דיווחים מן המבקרים, בוחנת המחלקה את הממצאים ומגבשת המלצות בדבר העמדה לדין משמעתי. המלצות אלו נמסרות ליועץ המשפטי לממשלה.

4. טיפול בתלונות –  כפי שניתן להגיש תלונה כנגד עורך דין, ניתן להגיש תלונה כנגד נוטריון. כאשר מתקבלת תלונה, המחלקה פונה אל הנוטריון לקבלת תגובתו. לאחר מכן, בודקת המחלקה את טיב התלונה ומגבשת המלצה האם יש להעמיד את הנוטריון לדין משמעתי או אם לאו. אף אם המלצה זו נמסרת ליועץ המשפטי לממשלה.

מהו אפוסטיל?

אפסוטיל הוא אישור אשר ניתן על ידי בית המשפט למסמכים ציבוריים בלבד ומשמעותו כי המסמך הונפק על ידי הרשות המוסמכת להנפיקו. קבלת אישור אפסוטיל כרוכה בתשלום אגרה. האפוסטיל מאמת גם את חתימתו של נוטריון על גבי מסמכים נוטריונים, כלומר, על מנת שאישור נוטריוני יהיה תקף במדינה זרה, עליו לקבל חומת אפוסטיל. חותמת האפוסטיל רלוונטית עבור מדינות החתומות על אמנת האג. אמנה זו מבטלת את דרישות האימות לתעודות חוץ ציבוריות ולפני קיומה של אמנת האג, היה צורך במספר אישורים על מנת שמסמך ציבורי יקבל תוקף במדינה זרה.

Call Now Button