שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

על פי חוק הנוטריונים משנת 1976, מוסדר מעמדו של עורך דין שהוא גם נוטריון, והוא המוסמך לאמת, לאשר, לתת עדות ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים. על פי חוק זה חתימתו מעידה בפני בית המשפט כי היא מאשרת מקוריות של מסמכים שעליהם היא מופיעה, או את זהותו האמיתית והמוכחת של החותם מבלי שיחשדו בו כי הוא מתחזה, וכי המסמך נערך ונחתם בכל מקרה מרצון חופשי ובהסכמה של החותם. חשיבותו של חתימת הנוטריון, אם כך, היא שכל מסמך הנושא אותה הוא ראיה קבילה בבית המשפט או בכל רשות אחרת, גם בישראל וגם במדינות אחרות. משום כך ברור ממה נובעת חשיבותה של חתימה נוטריונית בכל עסקה שבה מטפל עורך דין מקרקעין.

מהם תפקידיו של נוטריון?

לנוטריון יש שלל תפקידים וחובות. הוא מאמת את זהות החותם על מסמך, הוא מאמת שהמסמך עצמו אמיתי ושמי שחתם על כך מוסמך לעשות זאת, מאשר את נכונות הכתוב במסמך, התרגום שלו או כל תצהיר אחר שהוא נדרש לאשר ולקבל, הוא מזהה אם האדם הטוען לזהות מסוימת הוא אכן האדם הנכון ושהוא חי, מאשר רשימות, עורך מסמכים ועושה פעולות לפי דרישות או היתר של בתי דין, מטפל בירושות וצוואות ומכאן גם נובעת סמכותו בעניינים שבהם מטפל גם עורך דין מקרקעין שעשוי לטפל בנכסים שמגיעים לפי צו ירושה. כלומר, ללא נוטריון וחתימתו לא יוכלו לקבל שום מסמך כרשמי וסופי, מבלי שיאשר זאת. אחרת גם בית המשפט לא יקבל אותו.

חשיבותם של שירותי אימות וחתימה נוטריונית

בכל הליך שבו מתבצעת עסקת מקרקעין חובה להיעזר בעורך דין מקרקעין. כל חוזה שהוא, כל עסקת מכר או העברת בעלות על נכס או דירה או קרקע כלשהי, כל דיון מול הרשויות, כל משא ומתן על נכס וכל הסכם שהוא מחייב בדיקה של ההסכם והחוזה, של מצב הנכס ברישומים השונים שלו ברשויות כמו הטאבו של מנהל מקרקעי ישראל, הרשות המקומית, הוועדות השונות לתכנון ובנייה וכן הלאה. משום כך, לא יוכל להיעשות כל שינוי ללא הסכמת הבעלים ובעלי הזכויות בנכסים האלה מבלי שייפוי כוח של עורך דין מקרקעים על מנת שיוכל לעשות זאת בשמם הם חייבות לאמת את זהותם בפני נוטריון ולתת לו ייפוי כוח נוטריוני, או לוודא שכל מהל שנעשה בשמם או למענם זוכה לחתימה נוטריונית שכזאת כדי לוודא את חוקיות המהלך.

מקרים שבהם נדרשת חתימה נוטריונית של עורך דין מקרקעין

כאשר מבקשים משכנתא מהבנק, למשל, נדרשת חתימה נוטריונית משום שאז מוודאים בבנק שאכן הלווה יחזיר את ההלוואה ושהכסף שהלווה אינו מונח על קרן הצבי. כאשר עורכים הסכמים למכירה של נכס או מקרקעין חובה לקבל חתימה נוטריונית של עורך דין מקרקעין בחיפה למשל, כדי לוודא שאכן הצדדים שמעורבים הם אכן בעלי הזכויות על הנכסים והם רשאים על פי חוק לבצע את העסקאות האלה.

 

Call Now Button