שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

התלבטויות בעת מכירת נכס

מכירת נכס 

מכירת בית יכולה להיות חוויה מרגשת וסוחפת כאחד. בזמן שאתם מתכוננים לצאת למסע זה, חשוב להכיר את הנושא של היטל השבחה. תשלום חובה זה הוא שיקול חשוב בעת מכירת נכס. היטל השבחה הוא תשלום שעל בעלי נכסים או קרקעות לבצע בעת ביצוע שיפורים בנכסיהם המעלים את ערכם. תשלום זה נדרש על ידי הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה ולרוב הוא אחוז מסוים משווי ההשבחה. חשוב לציין כי היטל השבחה אינו מס אלא היטל הנגבה על ידי הרשות המקומית לכיסוי הוצאות הקשורות לתכנון ופיתוח.

היטל ההשבחה משולם בדרך כלל בשלושה מקרים: כאשר מאושרת תוכנית בניין עיר, כאשר ניתנת זיקת הנאה או כאשר מאושר שימוש חריג. מצבים אלו כרוכים בשינויים בנכס המובילים לעליית ערכו. התשלום מתבצע על ידי הקונה שהיה בעל הנכס במועד ביצוע ההשבחה, או בעת קבלת היתר הבניה או השימוש.
התחשיב המשוער של היטל השבחה מתבצע על ידי שמאי המקרקעין בתחילת הדרך כדי שבעל הנכס ידע את סדר הגודל של העלויות עבור מיסוי שיהיה עליו לשלם בעתיד. 

היטלי השבחה בעת מכירת נכס 

היטלי השבחה חלים על סוגים שונים של נכסים והשבחות בעת מכירת נכס. כך למשל, לעיתים קרובות הם מתעוררים בעת הוספת מרפסת, בניית קומה נוספת או הגדלת זכויות הבנייה בנכס. שיפורי קרקע יכולים לעורר היטל השבחה גם כאשר מוגדלות זכויות בנייה לאזור או שכונה ספציפיים. חשוב להבין את הנסיבות הספציפיות שעלולות להוביל להטלת מס זה בהתאם לסוג הנכס וההשבחה המתבצעת.

מקרים מסוימים עשויים להצדיק פטור מתשלום היטל השבחה. מדובר בנכסים בשכונות או באזורי שיקום, נכסים בבעלות מוסדות ציבור ונכסים הזכאים לסיוע מתוכניות משרד הבינוי. כמו כן, נכסים שהיו בבעלות לפחות עשר שנים לפני ההשבחה או נכסים ששימשו למטרות ספציפיות, כגון כבישים ציבוריים או מרחבים מוגנים.

חישוב היטל השבחה

שמאי מקרקעין מומחה מעריך את השטח הנוסף של הנכס ומכפיל אותו בשווי מטר מרובע באזור. אם הלקוח אינו מסכים לשומה או להיקף היטל ההשבחה, יש לו זכות לערער. ניתן להגיש ערר לוועדת ערר לפיצויים והשבחה תוך פרק זמן מוגדר. לוועדה המקומית סמכות לקבל את הערר במלואו, בחלקו, או לדחותו. במקרים מסוימים אפשר למנות שמאי יועץ שייתן חוות דעת עצמאית בנושא. אם המחלוקת נמשכת, ניתן לערער על ההחלטה בבית המשפט לעניינים מנהליים לאור מכירת נכס.

ההשפעה של המיסוי על מכירת הבית 

בעת מכירת נכס, חשוב להביא בחשבון את היטל ההשבחה. תשלום ההיטל עשוי להידרש על ידי הרשות המקומית בהתאם לעיתוי מימוש ההשבחה. לוח השומה, המתאר את פרטי ההיטל, צריך להיות זמין לקונים פוטנציאליים כדי להבטיח שקיפות ולמנוע סיבוכים במהלך תהליך המכירה. הסבר על אופן החיוב של היטל ההשבחה והשלכותיו מסייעים למוכרים לנהל משא ומתן ולהבטיח עסקה הוגנת.

Call Now Button