שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

האם תרגום נוטריוני מעוגן בזכות יוצרים?

מהו אישור נוטריוני מתורגם והאם הוא מעוגן בזכות יוצרים? על כך ועוד בשורות שלפניכם.

אישור נוטריוני מתורגם הינו מסמך משפטי מתורגם ולו קיימות זכויות בחוק זכויות יוצרים. אישור זה נדרש במסגרת הליכים משפטיים ו/או הליכי בירוקרטיה בהם קיימת חובה בהגשת מסמכים שונים ו/או תעודות שונות. אישור נוטריוני על גבי המסמך/תעודה הינה פעולה משפטית המיושמת על ידי נוטריון בלבד האחראי בין היתר על העתקת המסמך ו/או תרגומו.

תרגום נוטריוני נעשה לצרכי תרגום של מסמכים רשמיים המצריכים תרגום משפת המקור בה הם כתב לשפה הראשונה בה משתמש בית המשפט או הרשות לה עתידים להגיש את האישור הנוטריוני המתורגם. כאשר מדובר על נושא של זכויות יוצרים, חשוב לציין שללא חתימת נוטריון על גבי האישור המתורגם המסמך הינו חסר ערך מבחינה משפטית וכפועל יוצא רק חותמת נוטריון על גבי המסמך המתורגם מהווה חותמת לאמינותו של האישור ו/או תרגומו.

אישור נוטריוני אמור להינתן בהתאם לאופי המסמך עליו חתום הנוטריון, לרבות, אישור העתק של המסמך, אישורי רשימת מצאי, אישור ייפוי כוח, אישור כי פלוני חי ואישור תרגום במסגרת הנוטריון מאשר כי תרגום המסמך הינו נאמן לשפת המקור. אישור תרגום על ידי נוטריון יכול להיעשות אך ורק במקרים בהם הנוטריון שולט שליטה מלאה בשפה בה כתוב המסמך ובשפת התרגום הנדרשת. כפועל יוצא מכך, שירותיו המקצועיים של הנוטריון כוללים בין היתר שירותי תרגום הנערך על ידי מחלקת תרגום ענפה הפועלת כחלק בלתי נפרד במשרד הנוטריון. כמו כן, הנוטריון רשאי לתרגם מסמכים בכוחות עצמו.

אישור נוטריוני מתורגם מהווה למעשה הענקת תוקף משפטי למסמך הנדרש לצרכי הליכים משפטיים ו/או מנהליים וכל זאת ללא צורך בהבאת ראיה נוספת הקשורה לתוכן המסמך המתורגם עליו חתום הנוטריון. כפועל יוצא מכך, קבלת אישור על גבי המסמך המתורגם באמצעות נוטריון הופכת את המסמך לבעל תוקף משפטי ומכאן מוענקת למסמך הגנה בחוק זכות יוצרים.

מתי תדרשו לשירותי תרגום נוטריוני ?

תרגום נוטריוני נערך על ידי נוטריון ו/או מחלקות התרגום המקצועיות הפועלות לצידו לצרכי תרגום מסמכים רשמיים העוסקים במגוון רחב של תחומי חיים כגון: תרגום של תעודות לידה ותעודה פטירה, תרגום תעודות נישואין והסכמי ממון, תרגום מסמכי תאגיד, תרגום צווי ירושה, תרגום חוזים והסכמים מסחריים, תרגום של דו"ח פיננסי וחשבונות שונים הנחוצים בין היתר לצרכי פתיחת חשבונות בנק במדינות שונות, תרגום תעודות בתחום ההשכלה לצרכי לימודים בחו"ל ועוד מגוון רחב של מסמכים רשמיים אותם תדרשו להציג בפני בית המשפט או הרשות בשפת התרגום הנדרשת.

תרגום נוטריוני מוענק לכם במספר שפות תרגום שונות על ידי מחלקות התרגום הפועלות במשרדו של הנוטריון ו/או בשיתוף פעולה עימו. התרגום חייב להיעשות על ידי דוברי שפת המקור ברמת שפת אם ובעלי ידע מעמיק בשפת התרגום הנדרשת ורק לאחר מכך המסמך יכול להיות חתום ומאושר על ידי הנוטריון.

 

 

Call Now Button