שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

תעריפים מומלצים של שירותי נוטריון

מאת: אלעד שניר, צוות אתר Israelnotary

שירותי נוטריון כפופים לתקנות הקובעות את שיעור השכר בש"ח. על פי תקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים) תשל"ט-1978 יש לבצע הגדלה דו שנתית של שיעור שכר השירותים, אך לאחרונה קבע משרד המשפטים כי שיעור השכר ישתנה אחת לשנה בלבד, בתאריך 1 לינואר. נכון לשנת 2013 התעריפים המומלצים של שירותי נוטריון כוללים מספר סעיפים. מטרת התעריפים המומלצים היא להבטיח מצד אחד שכל האזרחים יוכלו לקבל שירותים מן הסוג הזה, ומצד שני למנוע מצב בו נוצרת תחרות הפוגעת בלקוח אשר זקוק לשירות משפטי.

דוגמאות עבור שכר נוטריונים

עבור אימות חתימה יחיד כחותם ראשון רשאי נוטריון לגבות תשלום של 163 ש"ח. לעומת זאת, עבור אישור העתק צילומי של מסמך ניתן לגבות 65 ש"ח לעמוד הראשון ועוד 5 ש"ח לכל עמוד נוסף. על אישור נכונות של תרגום גובה נוטריון 204 ש"ח עד מאה המילים הראשונות, כאשר לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד אלף מילים שיעור השכר הוא 163 ש"ח. לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן מעל אלף המילים הראשונות עומד השכר על 79 ש"ח.

שירותים נוספים של נוטריון

השירותים אותם מספק נוטריון כוללים אישור צוואה. עבור חותם ראשון גובה הנוטריון סכום של 236 ש"ח, כאשר לכל חותם נוסף השכר הוא 121 ש"ח. על אישור חיים לפלוני השכר של נוטריון הוא 163 ש"ח, קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת מותנה בתשלום 165 ש"ח. על העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך ואם הסכום עליו נדרש הנוטריון לערוך את ההעדה אינו עולה על 74,500, שקלים גובה נוטריון 1,039 ש"ח.

נציגי מערכת המשפט

שכר שירותי הנוטריונים הוא חלק בלתי נפרד מפעילותם המקצועית, המשפטית והחוקית. זו הסיבה שכדאי לעקוב אחר עדכונים בתעריפים המומלצים של שירותים אלו. בכל מקרה, כדאי לפנות אל נוטריון מנוסה ולוודא כי השכר הנגבה עומד בדרישות של החוק ושל משרד המשפטים. רק כך ניתן להבטיח התנהלות תקינה של הנוטריונים בתור נציגי מערכת המשפט.

Call Now Button