שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666
page

שכר טרחה עבור שירותים נוטריוניים

מחירון שירותים נוטריוניים מפורסם על ידי משרד המשפטים אחת לתקופה מסוימת ועל פי שינויים במדד המחירים לצרכן. שכרו של נוטריון קבוע בחוק במטרה למנוע איפה ואיפה בין הלקוחות. מעבר לכך, מחירון קבוע מקל על מקבל השירות ועל הנוטריון בעצמו. בצורה כזו לא נאלץ הנוטריון לחשב מחדש את שכר טרחו עבור השירותים השונים, להתמקח מול מקבלי השירות וכדומה. אזרח המעוניין לקבל שירותים נוטריוניים יכול להיכנס אל אתר משרד המשפטיים ולברר לגבי העלות הקבועה בחוק. בנוסף, על האזרח לוודא שהנוטריון אכן מעודכן בתעריפים האחרונים ושומר עליהם. נוטריון הגובה יותר או פחות מהמותר על פי חוק צפוי לעונשים חמורים, ולעיתים קרובות רישיונו נשלל על ידי המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים.

בעבר השתנה שכר הטרחה עבור שירותים נוטריוניים כמו תרגום נוטריוני במשך פעמיים בשנה. רק בתאריך 16.6.11 תוקנו תקנות הנוטריונים, כך שבוטלה ההגדלה הדו-שנתית של שיעור שכר השירותים ונקבע כי המחירון בעד הפעולות הקבועות בתקנות העיקריות ישתנה אחת לשנה בכל 1 בינואר בלבד. טווח המחירים רחב ומחייב בדיקה קפדנית.

מחירון לשירותים שכיחים נכון לשנת 2014

מעניין לבחון את האופי של מחירון שירותים נוטריוניים בשנת 2014 על מנת להבין כיצד קובע משרד המשפטים את שכר הטרחה. בכל הנוגע אל אימות חתימה לדוגמא, החוק קובע כי אימות חתימה יחיד כחותם ראשון יעלה 166 ש"ח. כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך תעלה 66 ש"ח, בעוד אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך יעלה 66 בנוסף לכל חתימה בסעיפים הקודמים. במידה וניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, בנוסף על האישור הדרוש או בלעדיו, יגבה נוטריון 66 ש"ח נוספים לכל העתק. אם השירות כרוך בתרגום המסמך בידי נוטריון, יש להוסיף מחצית מן השכר הקבוע בהתאם למספר המילים באותו מסמך.

מבחינת אישור העתק צילומי של המסמך, עמוד ראשון יעלה 66 ש"ח וכל עמוד נוסף יעלה 5 ש"ח. אישור נכונות של תרגום יעלה 208 ש"ח עד מאה המילים הראשונות, 166 ש"ח לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן עד אלף מילים, ו-80 ש"ח לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן מעל אלף. אם ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, אזי ייגבו 66 ש"ח לכל אישור נוסף על האישור הראשון.

כמה עולה העדה של מסמך סחיר?

שכר הטרחה של עורך הדין נגבה גם בעת מתן שירותים נוטריוניים מורכבים ורגישים כמו אישור צוואה. אישור הנערך לפי סעיף 22 לחוק הירושה יעלה 241 ש"ח לחותם ראשון ו-124 ש"ח לכל חותם נוסף. במידה וניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, ייגבו 74 ש"ח לכל אישור. היה ואישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי נוטריון, יש להוסיף גם כאן סכום של מחצית מן השכר הקבוע בהתאם למספר המילים שבצוואה.

אישור שפלוני נמצא בחיים עולה 166 ש"ח, בעוד קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת יעלו 168 ש"ח למצהיר ראשון, 67 ש"ח לכל מצהיר נוסף ו-66 ש"ח במידה וניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף. שכר טרחה גבוה נגבה עבור העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך: אם הסכום שעליו נדרש הנוטריון לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 ש"ח ייגבו 1,058 ש"ח בתור שכר טרחה, והאם הסכום גבוה יותר ייגבו 2,265 ש"ח בתור שכר טרחה.

Call Now Buttonדילוג לתוכן