שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

שירותי נוטריון

מאת: שירה אלה, צוות אתר Israelnotary

שירותי נוטריון אלו שירותים להם אנו נזקקים מעת לעת והם ניתנים על ידי נוטריונים. כפי שנראה מיד, ישנם סוגים שונים של שירותי נוטריון אך ניתן לומר באופן כללי כי סמכותו של הנוטריון היא לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים. אם כן, אנו מבינים כי הצורך לקבל שירותי נוטריון, עולה כאשר בידינו מסמך משפטי הזקוק לגושפנקא מיוחדת.

מהי משמעותה של חתימת הנוטריון?

חתימתו של נוטריון על גבי מסמך משפטי, משמעותה בעיני בית המשפט וגופים אחרים, אישור לאותנטיות של המסמך, למקוריותו או לעובדה כי זהותו של החתום על גבי המסמך אושרה. כאשר אנו מציגים בפני בית המשפט מסמך נוטריוני, אנו מציגים למעשה מסמך בעל ערך ראייתי גבוה. נאמר אף יותר מכך, הצורך בקבלת שירותי נוטריון נובע מן העובדה כי ללא אישור נוטריוני לא נוכל להגיש את המסמך כראיה.

שירותי נוטריון ניתנים על ידי נוטריונים מורשים בלבד. על כן, כאשר פונים לקבלת שירותי נוטריון, יש לוודא כי מדובר בנוטריון בעל רישיון בתוקף לפעול כנוטריון. יובהר כי העובדה כי עורך דין ישראלי אוחז ברישיון נוטריוני של מדינה זרה, אינה מקנה לו רישיון נוטריון בישראל. עליו לפנות אל משרד המשפטים לקבלת רישיון נוטריון ישראלי.

הנוטריון – מי אתה?

המושג נוטריון מוכר לרבים אך לעיתים ישנו ספק לגבי מיהו הנוטריון. ובכן, ראשית כל, הנוטריון הוא עורך דין. אדם שאיננו עורך דין, לא יכול להיות נוטריון.

האם כל עורך דין הוא בהכרח נוטריון? לא ולא. רישיון נוטריון נפרד לחלוטין מרישיון עריכת הדין וכאשר עורך דין מבקש להיות נוטריון ולהציע שירותי נוטריון, עליו להגיש בקשה לקבלת רישיון למשרד המשפטים.

בשל החשיבות הרבה של שירותי נוטריון בכלל וחתימת הנוטריון בפרט, נקבע בחוק כי עורך דין המבקש לקבל רישיון נוטריון, מוכרח להיות בעל וותק של עשר שנים לפחות במקצוע עריכת הדין. הרציונאל שעומד מאחורי דרישה זו הוא ברור ונובע מן הצורך לוודא כי הנוטריון הינו בעל ניסיון מקצועי מבוסס ואיתן, בעל מומחיות משפטית וכי דמותו הנה דמות של אדם רציני ושקול.

אם כן, אנו מבינים כי קבלת רישיון נוטריון המאפשרת לספק שירותי נוטריון, מותנית בניסיון מקצועי של עשר שנים לפחות בעריכת דין.

סוגים של שירותי נוטריון

סמכותו של הנוטריון הינה לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים. במסגרת סמכותו זו, הוא רשאי להעניק שירותי נוטריון רבים כדוגמת:

1. אימות חתימות: שירותי נוטריון של אימות חתימה הם שכיחים ביותר. פעמים רבות אנו נדרשים, טרם הגשת מסמך משפטי לבית המשפט, לאמת את החתימה המופיעה על גבי המסמך.

2. אישור נאמן למקור: הנוטריון מספק שירותי נוטריון של אישור נאמן למקור. הכוונה היא כי הנוטריון מאשר כי ההעתק של המסמך שברשותנו, נאמן למסמך המקור, קרי, מתאים לאמור במסמך המקורי.

3. אישור נוטריוני של תרגום: אחד מן השירותים הנוטריונים החשובים שניתן לקבל על ידי נוטריון, הוא אישור נוטריוני של תרגום. בשל חשיבותו של שירות זה, נפרט בהרחבה אודות תרגום נוטריון.

אישור נוטריוני של תרגום

הגשת מסמכים משפטיים כראייה, הכתובים בשפה זרה, דורשת לעיתים קרובות, אישור נוטריוני של תרגום או תרגום נוטריוני. מדובר בשני שירותי נוטריון חשובים מאוד, השונים זה מזה ועל כן, כדאי להבין את ההבדל.

אישור נוטריוני של תרגום משמעותו כי הנוטריון מאשר את נכונות התרגום של מסמך משפטי. התרגום אינו נעשה על ידי הנוטריון עצמו כי אם על ידי מתרגם אחר. על כן, הנוטריון מאשר את נכונות עבודת התרגום בלבד. תרגום נוטריוני הוא תרגום אשר בוצע על ידי הנוטריון עצמו. במקרים מסוימים, יציגו בתי המשפט או הגופים השונים, דרישה לקבל תרגום נוטריוני של המסמך ולא יסתפקו באישור נוטריוני של תרגום. מן הטעם הזה, חשוב מאוד להבדיל בין שני שירותי נוטריון אלו.

שירותי נוטריון – סיכום

הנוטריון הוא עורך דין בעל וותק של עשר שנים לפחות במקצוע עריכת הדין. על מנת לשמש כנוטריון ולהעניק שירותי נוטריון, על עורך הדין לפנות באופן מיוחד אל משרד המשפטים ולהגיש בקשה לקבלת רישיון נוטריון.

טרם פנייה אל נוטריון, יש לבדוק היטב כי מדובר באדם האוחז ברישיון נוטריון בר תוקף. חשוב לדעת – רישיון נוטריון בחו"ל אינו מעניק סמכות נוטריונית בארץ. על עורך הדין לפנות לקבלת רישיון נוטריוני בישראל.

ישנם סוגים שונים של שירותים נוטריונים כמו למשל אימות חתימה, אישור נאמן למקור, אישור נוטריוני של תרגום ועוד רבים אחרים. הצורך בקבלת שירותי נוטריון עולה עם דרישתם של בתי המשפט וגופים אחרים, אשר אינם מוכנים לקבל מסמכים משפטיים שונים ללא אישור נוטריוני מסוג כזה או אחר.

זהו המקום להבהיר כי שכר טרחתם של הנוטריונים קבוע בחוק ואינו נתון לשיקול דעתם. יש לשים לב לכך, בעת קבלת שירותי נוטריון.

Call Now Button