שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

נוטריון ציבורי – מהו?

מאת: אלעד שניר, צוות אתר Israelnotary

מהו נוטריון ציבורי? האם כל נוטריון יכול לשמש כנוטריון ציבורי? האם הדין בישראל דומה לדין במדינות זרות? בישראל בוטלה ההפרדה בין נוטריון לנוטריון ציבורי. כל מה שרציתם לדעת על נוטריון ציבורי.

על נוטריון ציבורי

בעבר, היה נוטריון ציבורי נוטריון אשר עובד בשירות המדינה, בדרך כלל בבתי משפט שונים. כיום בוטל מוסד הנוטריון הציבורי וכל נוטריון רשאי, על פי חוק הנוטריונים להשתמש בסמכויות של נוטריון ציבורי על פי כל דין, לרבות על פי דינים של מדינות חוץ. במדינות אחרות, בהן עדיין לא בוטלה האבחנה בין נוטריון ציבורי לבין נוטריון רגיל – חשוב להבחין ולהבין מה דרישת החוק בהתאם לסוג ההליך שאנחנו צריכים, כדי להבטיח את תקפות האישור שנרכוש.

נוטריון הוא עורך דין ותיק וראוי לאמון

במובנים רבים אפשר לתאר נוטריון כדרגת ביניים שבין עורך דין פרטי לבין גורם רשמי של המדינה. בתי המשפט סומכים על עורכי דין פרטיים המייצגים את ענייניהם של לקוחותיהם בעניינים שונים, אולם בשום פנים לא ניתן להסתמך על דבריו של עורך דין כראיה לאמיתות טענה – נדרש גיבוי הטענה באמצעות ראיות וכו'. מהצד השני, כאשר המדינה מנפיקה תעודה למשל, חתום עליה הפקיד או הגורם המוסמך להנפיק אותה. בזה, אוחז התעודה יכול להציגה כדי לדרוש את הזכות המגיעה לו על פיה. תעודות רשמיות הן עניין שרק גורמים מוסמכים במדינה רשאים להנפיק. אולם, במקרים שונים נוטריון יכול לתת אישור כי מסמך פלוני הוא תעודה רשמית של מדינה כלשהי וכי ניתן להסתמך עליו על פי הדין. במובן זה, נוטריון הוא מעין דרגת ביניים המשמשת כגורם רשמי כמעט של המדינה.

תפקידים של נוטריון ציבורי

בעבר, החלוקה שהיתה קיימת בין נוטריון לבין נוטריון ציבורי היתה קשורה בתפקידים אותם מילא הנוטריון. בסמכותו של נוטריון ציבורי היו סמכויות שלא היו נתונות בידי נוטריונים אחרים. נוטריון ציבורי היה עובד בבית משפט למשל, והיה מוסמך לתת אישורים רשמיים כאילו נתנו על ידי בית המשפט עצמו. בהתאם לסוג האישור הנדרש, היה צריך אדם לפנות אל נוטריון ציבורי מתאים שיכול ומוסמך בדין לתת את האישור המבוקש. במדינות בהם טרם בוטלה האבחנה בין נוטריון לנוטריון ציבורי, הרי שעדיין יהיה צורך לפנות אל נוטריון ציבורי כדי להשיג אישורים מהסוג המסוים הזה.

תפקידים של נוטריון בכלל

כאמור, בישראל בוטלה האבחנה בין נוטריון ציבורי לנוטריון "רגיל", ובידי כל נוטריון שהוסמך כדין בישראל הסמכות להשתמש בסמכויות הנוטריון, כולל סמכויות נוטריון ציבורי. נוטריון, כעורך דין מוערך וותיק אשר ניתן לסמוך עליו, מוסמך לתת אישורים שונים כגון, אישור חיים – אישור כי אדם פלוני חי; אישור הצהרה; לאמת חתימה על מסמך; לאשר כי אדם החתום על מסמך אכן מוסמך לחתום עליו; לאשר נכונות העתק של מסמך; לאשר נכונות תרגום של מסמך ועוד רשימה ארוכה של סמכויות, אשר ניתן להסתמך עליהן כאישור כמעט-רשמי של המדינה כי מסמך מסוים הוא כפי שנחזה להיות וכי האמור בו תקף.

לא כל עורך דין יכול להיות נוטריון

לא כל עורך דין יכול להיות נוטריון וכדי להיות נוטריון ישנן מספר דרישות אשר עורך דין צריך לעמוד בהן. בראש ובראשונה, רק עורך דין שצבר את הותק המתאים יכול לבקש להתמנות לנוטריון. רק עורך דין אזרח ישראל החבר בלשכת עורי הדין הישראלית ועסק בתחום לפחות 10 שנים כעו"ד, בלי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון או שהושעה מלשכת עורכי הדין יכול לפנות אל השתלמות מיוחדת, אשר לאחריה יוכל לפנות אל ועדה מיוחדת של משרד המשפטים כדי לקבל רישיון נוטריון. רק לאחר שהועדה, המתכנסת פעמיים בשנה, בחנה את המועמד ואישרה אותו, יכול אדם לחתום בספר הנוטריונים (כדי להשאיר את דוגמת חתימתו) ולהתחיל לכהן כנוטריון. כל הצעדים האלה נועדו להבטיח, כי נוטריון אכן יהיה ראוי לאמון הרבה שניתן בו על ידי המדינה והרשויות.

Call Now Button