שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

נוטריון מול עורך דין

השוואה בין נוטריון לבין עורך דין מעלה מסקנות מעניינות הבאות לידי ביטוי במספר נושאים. מבחינה בסיסית, עורך דין מורשה לעסוק בעריכת דין לאחר שלמד משפטים. הוא יכול להתמחות בתחומים ספציפיים של המשפט ובמשרדים גדולים מעסיקים עורכי דין בעלי מגוון התמחויות. לעומת זאת, נוטריון הוא עורך דין המוסמך גם לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. אפשר לומר שבמובן מסוים נוטריון הוא עורך דין בדרג גבוה יותר. נוטריון מחזיק בכל הסמכויות של עורך דין, אולם עורך דין צבאי מומחה למשל בשום פנים ואופן לא מחזיק בסמכויות של נוטריון. הבחנה זו עומדת בבסיס השוואה בין שני הגורמים המשפטיים החשובים הללו.

השאלה לגבי השוואה בין נוטריון לבין עורך דין היא מדוע כדאי לערוך אותה. ראשית, השוואה כזו עוזרת לאזרחים הזקוקים לשירותים משפטיים לבחור את האדם המתאים עבורם. בחירה נכונה יכולה במקרים רבים לקצר את משך ההתנהלות מול בית המשפט ולמנוע הוצאות כלכליות מיותרות. שנית, ההשוואה שופכת אור על התחום המשפטי וחושפת כיצד הוא פועל ברמה המעשית והפונקציונאלית. ההבחנה בין נוטריון לבין עורך דין היא לא רק סמכותית, בירוקרטית או פורמלית. חתימתו של נוטריון נחשבת בעיני בתי המשפט ובעיני החוק כאישור למקוריותו של מסמך, מעמדו אינו נתון לערעוריו ומסמכיו יכולים לשמש בתור ראיה. מעבר לכך, יש מדינות בהן קיימת הפרדה בין משרת נוטריון ציבורי לבין נוטריונים פרטיים.

שלוחה של בתי המשפט

לא מספיק להתבונן על מעמדו של הנוטריון בתור עורך דין עם סמכויות ייחודיות על מנת להבין לעומקם את ההבדלים בינו לבין עורך דין. יש צורך בסקירה קצרה של הסמכויות השונות ובבדיקה של האופן בו יכול להתמודד עמן עורך דין מומחה או כללי. כך לדוגמא רשאי נוטריון לאמת חתימה על מסמך או לאשר שאדם החתום על שם זולתו אכן מוסמך לכך. נוטריון הוא במובן מסוים שלוחה של בתי המשפט הרגילים: במקום לגרור את האזרחים אל כתלי בית המשפט בכל פעם בו מתעורר צורך באישור חתימה, אפשר לפנות פשוט אל נוטריון וליהנות מהסמכויות הניתנות לו מתוקף חוק הנוטריונים. באותה נשימה רצוי להזכיר כי נוטריון רשאי לאשר נכונות העתק של מסמך המונח לפניו, לאשר נכונות תרגום (להבדיל מתרגום נוטריוני) ולקבל ולאשר כל תצהיר או הצהרה אחרת.

במקרים מורכבים נדרש נוטריון לספק אישור על כך שפלוני חי. אף עורך דין לא מקבל את הסמכות הזו, גם אם התמחותו היא בדיני ירושה, צוואות וכן הלאה. יש להבין כי הסמכויות של נוטריון מבוססות על הניסיון ועל ההכשרה שלו. מבחינת החוק היבש, התמחות ספציפית של עורך דין לא יכולה לספק עבורו את הפריבילגיה לאשר לדוגמא את נכונותה של רשימת מצאי, או לערוך העדה של מסמך סחיר. אלו סמכויות של נוטריון בלבד ולכן קל לזהות באמצעותן את ההבדלים בין שני התפקידים. דוגמא נוספת ניתן למצוא בסמכותו של הנוטריון לאמת הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין בין בני זוג. יש עוד חוקים הקובעים תפקידים לנוטריון, כאשר המשותף להם הוא מתן סמכויות ייחודיות שאינן מהוות חלק מיכולותיו של עורך דין.

הבדל אחרון בין נוטריון לבין עורך דין מופיע בצורתו של המסמך הנוטריוני. בעוד עורך דין מסתפק בחתימה רגילה על מסמכים שונים בלבד, חוק הנוטריונים קובע כי כל אישור נוטריוני ייחתם בחותמת לחץ עשויה מתכת. על החותמת הזו מצוין שמו של הנוטריון והכיתוב "נוטריון" בשפות זרות. אישור למסמכים אחידים ייקשר בסרט אדום ויחובר אל תו אדום המוטבע בחותמת.

Call Now Button