שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666
vote/51 - בין 5 הנוטריונים המומלצים בישראל

מי הוא נוטריון ומה היא הגדרת תפקידו ?

נוטריון הוא עורך דין אשר בסמכותו, בכפוף לחוק, לאשר, לאמת, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. בהתאם למקרים המעוגנים בחוק, חתימתו של הנוטריון מהווה אישור בפני בית המשפט בכל הקשור  למקוריותו של מסמך, לזהותו של האדם החותם על המסמך או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.
מסמכים החתומים על ידי נוטריון יכולים לשמש כראיה בבית המשפט או ברשויות אחרות וזהו ייעודם של מסמכים אלה. חתימה של נוטריון קבילה בישראל וגם מחוץ לה.

כיצד הופך עו"ד לנוטריון ?

מה נדרש לעשות בכדי לקבל הסמכה של נוטריון ? על אדם לעמוד בתנאים רבים ומחמירים: ראשית כל על האדם להיות אזרח ישראל וחבר בלשכת עורכי הדין אשר עסק בעריכת דין למשך 10 שנים לכל הפחות, בנוסף על האדם להיות בעל עבר נקי מהרשעות על עבירות שיש עמן קלון או שבגינן הושעה מלשכת עורכי הדין , לאחר שעמד בכל הקריטריונים המקדימים על אותו אדם לעבור השתלמות מיוחדת אשר בסיומה יוכל אותו אדם לבקש רישיון להיות נוטריון מוועדה מיוחדת היושבת במשרד במשפטים ומתכנסת כפעמיים בשנה, הועדה הנ"ל תבחן את המועמד ובמידה וימצא מתאים יחתום אותו אדם וישאיר את דוגמת חתימתו בספר הנוטריונים ויוכל להתחיל לכהן כנוטריון.

לנוטריון תפקידים רבים ומגוונים וביניהם:

  • אימות חתימה – ביכולתו של הנוטריון לאמת את אמתיותה של חתימה כל שהיא על גבי מסמך כל שהוא ולאשר אמיתות זו בפני בית המשפט או כל מוסד רלוונטי אחד
  • אישור אמיתות ייפוי כוח – ביכולתו של הנוטריון לאשר כי בא הכוח החתום על מסמך כל שהוא בשם אדם כל שהוא אכן הוסמך לתפקיד זה על ידי מייפה הכוח
  • אישור העתק של מסמך – בסמכותו של הנוטריון לאשר כי עותק מסמך כלשהו הוא אכן נאמן למקור וכי זהו עותק שלא שונה בו דבר ולא חצי דבר
  • תרגום נוטריוני במקרים בהם רוצה להגיש אדם מסמך רשמי כל שהוא כגון תעודות ואישורים שונים הכתובים בעברית , למוסד חיצוני אשר אינו דובר עברית יש צורך לתרגם מסמך זה בתרגום נוטריוני בכדי שמסמך זה יתקבל. תרגום נוטריוני בעצם מאמת כי הדברים הכתובים בנוסך המתורגם זהים לדברים הכתובים בנוסך המקורי ועל כן הנוטריון החתום על מסמך מסוג זה מחויב לשלוט בשפת המקור ובשפת התרגום ובמידה ולא כך הדבר יש באפשרותו של הנוטריון להשתמש במתרגם חיצוני השולט בשתי השפות ולצרף אישור נוטריוני של הצהרת המתרגם, וזהו אישור בו המתרגם מצהיר בפני אותו הנוטריון כי הוא שולט בשתי השפות וכי תרגום המסמך הוא מדויק ונאמן למקור.
  • אימות הסכמי ממון – כאשר בני זוג חותמים על הסכם ממון בטרם החתונה יש באפשרותו של הנוטריון לאשר ולאמת מסמך מסוג זה.
Call Now Buttonדילוג לתוכן