שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666
page

מילוי מקום נוטריון

מאת: אלעד שניר, צוות אתר Israelnotary

החוק מאפשר מילוי מקום נוטריון בכפוף לתנאים והגבלות. בנוסף, מתייחס החוק אל מילוי מקום בערים בהן יש בית משפט שלום אך אין משרדי נוטריון ומילוי מקום בחוץ לארץ.

השימוש בסמכות של שר המשפטים למנות עובד מדינה הממלא תפקיד של נוטריון במקומות בהם יש בית משפט שלום אך אין משרד נוטריונים אינה מתבצעת לעיתים קרובות. הסיבה העיקרית לכך היא שכיום בישראל ניתן למצוא משרדי נוטריונים כמעט בכל עיר. מעבר לכך, הערים בהן אין משרדים מן הסוג הזה בדרך כלל גם לא מציעות בתי משפט השלום. הפתרון האדמניסטרטיבי הוא לנסוע אל עיר קרובה אחרת, אשר בה יש בית משפט שלום וגם משרדי עורכי דין ונוטריונים. יחד עם זאת, סעיף זה בחוק הנוטריונים מצביע על חשיבות המקצוע עבור האזרחים.

סמכויות ממלא המקום

סעיף 50 לחוק הנוטריונים קובע במפורש כי על עובד מדינה הממלא את תפקיד הנוטריון ומוסמך לכך מטעם שר המשפטים חלים דיני הנוטריון במלואם. גם אם הסמכויות שמספק שר המשפטים לעובד המדינה אינן כוללות את כל סמכויות הנוטריון הרגילות, חתימתו על מסמך הופכת אותו לבעל תוקף משפטי כבד משקל. דין הפעולה אשר מתבצעת על ידי עובד מדינה מכוח הסמכויות שהפקיד בידיו שר המשפטים כדין פעולה של נוטריונים.

מילוי מקום נוטריוני בחו"ל

אפשרות נוספת להציע מילוי מקום לנוטריון מופיעה במדינות אחרות שאינן ישראל. נציגים דיפלומטיים ואנשי קונסוליה של ישראל בחוץ לארץ יכולים לשמש נוטריונים ולממש סמכויות של נוטריון בחוץ לארץ. סמכויות אלו אכן ממומשות בצורה נרחבת יותר מאשר הסמכויות של עובד מדינה הממלא את תפקיד הנוטריון, משום שלאזרחי ישראל במדינות אחרות אין אופציה אחרת להשיג אישור ותרגום נוטריוני.

התנאי למילוי מקום: השתלמות

על מנת להבטיח את הזהירות המתחייבת ממתן אישורים נוטריוניים גם בקרב נציגים דיפלומטיים וקונסולריים מתנה חוק הנוטריונים את החתימה בהשתתפות בהשתלמות מקצועית. בצורה כזו מקווים ההוגים של חוק הנוטריונים להכיר בפני הנציגים הדיפלומטיים והקונסולריים את המשמעות של האישור הנוטריוני. צריך לזכור כי מי שאינו מגיע מתחום עריכת הדין, לא עסק בעריכת דין פרקטית או הגיש את המסמכים הדרושים לועדת הרישיונות לא תמיד מפנים את משמעות האישור הנוטריוני. מילוי מקום הנוטריון אינו יכול לבוא על חשבון כללי הזהירות, האתיקה והמקצועיות של התחום. את ההשתלמות של הדיפלומטים או הקונסולריים קובע המנהל הכללי של משרד החוץ, או כל אדם אחר אשר הוסמך לכך. יחד עם זאת, ההשתלמות חייבת להיות מלווה על פי החוק בהתייעצות עם ועדת הרישיונות.

שכר ממלאי המקום

מבחינת שכר, החוק קובע כי במידה ושר החוץ מסכים ניתן לקבוע בתקנות את התשלום שיקבל נציג דיפלומטי או קונסולרי בעד שירותיו. אלו הם התנאים לתשלום:

1. בהתאם למדינה – שכר שמקבל נציג דיפלומטי או קונסולרי הממלא את מקומו של הנוטריון יכול להיות שונה בין המדינות בהם נמצאים הנציגים הדיפלומטיים או הקונסולריים.

2. המטבע – החוק מאפשר את תשלום השכר אל קופת אוצר המדינה במטבע המדינה שבה ייקבע.

הקפדה על חוקים ואתיקה

לסיכום, מילוי מקום הנוטריון כפוף לחוקים ומגבלות רבים. מטרתם של חוקים אלו היא להקפיד על האתיקה המקצועית ועל הכללים להם כפופים עורכי הדין הנוטריונים. מבחינת החוק, מילוי מקום הנוטריון ממשיך באופן ישיר את עיסוקו של הנוטריון אשר קיבל הסמכה ואישור מועדת הרישיונות. משרד המשפטים חייב להמשיך ולפקח אחר מינוי נוטריונים ואחר מילוי מקומם. כל פרדיגמה אחרת עשויה ליצור כשלים ואף לפגוע באזרחים. מצד שני, אין ספק כי שר המשפטים ומערכת משרד החוץ מגלים גמישות ומאפשרים גם לאזרחי ישראל במדינות אחרות להשתמש בסמכויות הנוטריון באמצעות הסמכה של דיפלומטים וקונסולריים. זוהי עובדה מעודדת אשר ניתן למצוא רק במדינות דמוקרטיות ומערביות מתקדמות.

*לחץ כאן למידע אודות נוטריון ברמת גן

*לחץ כאן למידע אודות נוטריון בתל אביב

לקריאה נוספת באתר ראה:

שכר נוטריון

נוטריון ברמת גן

צוואה נוטריונית

נוטריון בתל אביב

חותמת אפוסטיל

Call Now Buttonדילוג לתוכן