שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

מהי הסיבה לדחיית תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה?

הסיבה הכי מקוממת לדחייה של תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה בהן עושות שימוש רב חבורת הביטוח על מנת לדחות את התביעה של ביטוח אובדן כושר עבודה, מתבססת על " מצב רפואי קודם", שהמבוטח הסתיר או העלים את מצבו הרפואי בעת חתימה על הפוליסה.

במצב בו הגיע מבוטח לאובדן כושר עבודה מבלי שיהיה קשר ישיר לתאונה, אלא בעקבות חולי מסוים שהתפתח בגוף שלו, לעיתים לאורך זמן מבלי שיגע המבוטח, עד שהגיע לתוצאה שאין הוא יכול לעבוד יותר. ולמעשה על מה שהיה מבוטח היא התוצאה שאליו הגיע בדיוק עכשיו. כמעט לרוב כשלא מדובר בתאונה של ממש, אפשר לטעון שהיה מצב רפואי שקדם לתוצאה, לכן לטענה הזו של חברות הביטוח לא יהיה מקום, למעט כשמדובר בתקופה של אכשרה בקרן פנסיה.

אופן הדחייה של התביעה במצב של אובדן כושר עבודה

דחיית תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה מגיעה לרוב במקרים אלו בטענה להסתרה של מצב רפואי קודם. כאן למעשה דוחה החברה את תביעת הביטוח בתואנה שמסתמכת על סעיפי חוק חוזה הביטוח שמאפשר לדחות תביעת ביטוח כשלמעשה כול העת הוסתר מידע חשוב וקריטי מהמבטח בעת חתימת החוזה. גם בקרנות הפנסיה שמבטחות מצב כזה של אובדן כושר עבודה מצוין סעיף שמקנה לקרן את הזכות לדחות את התביעה בסיטואציה כזו.

מקרה מתסכל

מקרה כזה יותר מצב מתסכל במיוחד אצל המבוטח שכן המבטח יעשה הכול על מנת לשכנע את השופט שהמבוטח ידע על מצבו והסתיר אותו במרמה ושאם היה מגלה את מצבו לא היו מבטחים אותו כלל. כאן כאמור יש מגוון של טענות שרק עורך דין אובדן כושר עבודה שמתמחה בתביעות הביטוח מהסוג הזה יכול להזדקק לכול זה כמעין קשר נסיבתי בין המצב שהיה קודם למחלה, על טיבו השאלון הרפואי, הדברים שהוצגו על ידי הסוכן ביטוח, ויתור המבוטח על סודיות ועוד.

מה עושים כשנתקלים בדחייה של תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה?

חשוב לדעת, האם בפועל אכן יש וקיימת ירידה משמעותית בשעות העבודה. ככול הרי שיהיה מדובר בביטוח אובדן כושר עבודה שהוא מורחב, הרי כול ירידה בשעות העבודה מעבר לעשרים וחמישה אחוז יש מקום לדרוש פיצוי בפוליסה ולהתמודד בבית הדין מול חברת הביטוח.

כל מקרה בו אתם מתלבטים ומרגישים צורך בייעוץ וסיוע כדאי ומומלץ מאוד להסתייע בעורך דין אבדן כושר עבודה שעוסק בתביעות ביטוח ומכיר את תחום זה. הוא האדם שידע לכוון אתכם באופן כזה שתיקחו החלטה מושכלת ונבונה, באם האם כדאי או מומלץ להתמודד מול דחיית תביעת בית הדין, מה כרוך בכול זה, אילו סיכונים נלקחים במצב שכזה, ומה הסיכוי הכללי?

Call Now Button