שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

למשמעות האישור הנוטריוני מבחינת נכונות התרגום

מאת: שירה אלה, צוות אתר Israelnotary

נוטריון הוא עורך דין בעל וותק של עשר שנות פעילות לפחות אשר הוסמך על ידי משרד המשפטים לשמש כנוטריון. תפקידו של נוטריון הוא לאשר מסמכים משפטיים כך שיוכלו לשמש כראייה בהליך משפטי. מסמך אשר לגביו ניתן אישור נוטריוני הנו מסמך בעל כוח ראייתי רב יותר מאשר מסמך אשר לא קיבל אישור נוטריוני. הנוטריון אוחז בסמכויות שונות ואחת החשובות שביניהן היא סמכות תרגום.

כאשר אנו דנים בתרגום נוטריוני, ישנה התייחסות לשתי פעולות: האחת היא עבודת תרגום נוטריוני אשר מבוצעת על ידי הנוטריון עצמו. השנייה היא אישור נוטריוני על נכונות התרגום. זהו מצב שבו נוטריון מאשר את נכונות התרגום של אדם אחר.

במאמר זה נסביר בהרחבה מיהו הנוטריון ומהן הסמכויות הנתונות בידו. כמו כן, נבין לעומק מהי משמעותו של אישור נוטריוני מבחינת נכונות תרגום ומדוע אנו זקוקים לאישור זה.

מיהו הנוטריון?

נוטריון הינו עורך דין אשר ממלא תפקיד מעין ציבורי. הנוטריון הוא למעשה רשות. שירותיו של הנוטריון נתפסים כשירותים ציבוריים וזאת בשל משמעותו האדירה של אישור נוטריוני. קבלת אישור נוטריוני נדרשת על ידי מוסדות רבים לגבי סוגים שונים של מסמכים משפטיים. דרישה זו לקבלת אישור נוטריוני נובעת ממעמדו של מסמך אשר מקבל את אישורו של נוטריון. מהי משמעותו של אישור נוטריוני? משמעות ראייתית. מיד נבין מדוע.

לאור חשיבותו ומעמדו של אישור נוטריוני, נדרשים עורכי דין המבקשים להיות נוטריונים, להגיש בקשה מיוחדת לקבלת רישיון נוטריון. במסגרת בקשה זו עליהם לעמוד במספר תנאי סף, להגיש בקשה מפורטת בליווי מסמכים ולהמתין להתכנסותה של וועדת הרישיונות אשר דנה בבקשות השונות לקבלת רישיון נוטריון.

הדרישה הראשית להגשת מועמדות היא דרישת הוותק. נוטריון אשר מפיק אישור נוטריוני מוכרח להיות עורך דין בעל וותק של עשר שנים לפחות.

שירותי תרגום ועוד

אחת מסמכויותיו החשובות של נוטריון היא סמכותו לאשר נכונות תרגום. טרם נפנה לדון במשמעות האישור הנוטריוני מבחינת נכונות תרגום, נסקור מספר סמכויות נוספות בהן אוחז הנוטריון:

1. ייפוי כוח נוטריוני – ברמת הכלל, ייפוי כוח אינו דורש אישור נוטריוני אך כאשר עורכים ייפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין הטעונה רישום בלשכת רישום מקרקעין, ייפוי הכוח צריך להיעשות על ידי נוטריון. שוב אנו רואים את חשיבותו של אישור נוטריוני על גבי מסמך מסוים אשר מעניק לו מעמד גבוה יותר.

2. עריכת צוואה – החוק מאפשר לערוך צוואה במספר דרכים שונות. אחת מן הדרכים הללו היא "צוואה בפני רשות". צוואה זו נחתמת בפני רשות כלשהי כאשר גם נוטריון נחשב לעניין זה כרשות.

3. אישור חיים – סמכות זו של נוטריון הינה סמכות מיוחדת ביותר ומשמעותה כי נוטריון רשאי לספק אישור כי אדם הינו חי. הצורך בשירות זו של נוטריון עולה כאשר יש צורך בהוכחה כי אדם פלוני הינו בחיים, למשל, לשם תשלום קצבה.

בהקשר לשירותיו השונים של הנוטריון, חשוב להבהיר כי שכר הטרחה של נוטריונים קבוע בחוק ואינו נתון לשיקול דעתם. הרציונל שמאחורי קביעת תקרה לגובה שכר הטרחה של אישור נוטריוני הוא כמובן הצורך לוודא כי אישור נוטריוני יהיה בהישג ידו של כל אדם ואדם.

משמעותו של אישור נוטריוני

מן הדברים שלעיל אנו מבינים כי מסמך אשר מקבל אישור נוטריוני הוא מסמך מועדף וכוחו רב יותר. מהו בעצם כוחו של אישור נוטריוני? כוחו של אישור נוטריוני הוא כוח ראייתי ומסמך אשר קיבל אישור נוטריוני מהווה ראייה מועדפת הנתפסת כתקינה ואותנטית. לא זאת בלבד אלא שמסמך בעל אישור נוטריוני קשה מאוד לסתירה.

כאשר נוטריון מאשר מסמך, משמעות העניין היא שהמסמך נראה על פניו כתקין וכי הנוטריון אימת את זהותו של החתום על המסמך. זו הסיבה מדוע גופים ומוסדות רבים מתנים קבלת מסמכים שונים כראייה בכך כי המסמכים יהיו בעלי אישור נוטריוני שכן האישור הנוטריוני מעלה את המסמך רמה אחת למעלה.

משמעותו של אישור נוטריוני מבחינת נכונות תרגום, היא כי תרגום הוא נכון ומדויק. כאשר אישור נוטריוני ניתן באשר לעבודת תרגום, מקבלת זו כוח ראייתי שקשה לסתור אותו.

בהקשר זה של תרגום, עולה השאלה מדוע בחר המחוקק להעניק דווקא לנוטריונים את הסמכות לאשר את נכונותו של תרגום שהרי תרגום הוא מקצוע נרכש. האם לא ראוי היה להעניק סמכות זו למתרגמים בעלי שם וותק?

התשובה לשאלה זו טמונה כנראה בחשיבות הראייתית של מסמכים משפטיים מסוימים אשר יש צורך בקבלת אישר נוטריוני לגביהם אשר יהווה גושפנקא לתקינות תרגום ולעובדה כי הוא אכן משקף בצורה מדויקת את הנאמר במסמך המקור.

Call Now Button