שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

כיצד מפיקים דרכון לקטין שהוריו גרושים?

כשהורים לילדים קטינים מחליטים להיפרד הופכות פעולות שונות הנוגעות לילדיהם המשותפים למסובכות. כמו למשל, הוצאת דרכון לקראת נסיעה לחו"ל.
החוק קובע, כי הוצאת דרכון לילד קטין במצב בו ההורים גרושים, פרודים או נמצאים בתהליך גירושין – מחייבת את הסכמת שניהם לתהליך.
בכתבה זו יפורטו החוקים והתקנות להנפקת דרכון לילד קטין שהוריו נמצאים במצב זה.

הדרכים האפשריות להוצאת דרכון לקטין שההורים שלו גרושים

כששני ההורים מסכימים שאחד מהם יוציא דרכון לילד
ההורה שמסכים לכך יחתום על טופס הצהרה שנקרא "הסכמת הורה לניפוק דרכון לילדיו הקטינים עד הגיעם לגיל בגירות".
טופס זה מהווה אישור שהורה זה מסכים שיונפק דרכון לילדו, שהינו מתחת לגיל 18.
יש אפשרות לבצע זאת בכל סניף של משרד הפנים ברחבי הארץ או  להחתים עו"ד לענייני משפחה על תצהיר זה ולאחר מכן לתת אותו  להורה השני הנוסע עם הילד.

כששני ההורים מחליטים ששניהם חותמים על הבקשה כל פעם שצריך להמציא לילד דרכון חדש – אם ההורים אינם רוצים להגיע יחד, על ההורה שאינו מגיש את הבקשה להגיע למשרד הפנים בטרם ההורה השני שמגיע עם הילד. עליו לחתום על טופס הסכמה להנפקת דרכון ביומטרי. העובדה שאין חובה על התייצבות שני ההורים יחד מקלה מאד על הורים המצויים בעיצומו של הליך משפטי קשה ומנוכר.

תצהיר עו"ד לענייני משפחה – ניתן גם לחתום על תצהיר בפני עורך דין לענייני משפחה. בתצהיר זה מאשר ההורה שהוא מסכים להנפקת הדרכון. את התצהיר החתום יש למסור להורה שניגש למשרד הפנים עם הילד.

מה מחייב הוצאת דרכון לילד שהוריו גרושים?

הוצאת דרכון לילד שהוריו גרושים מחייב קבלת הסכמת שני ההורים וחתימה של שניהם על הטפסים הדרושים.
קיימים להוראה זו שלושה חריגים:
1. כשלהורה אחד יש אפוטרופסות בלעדית על הילד
2. כאשר בהסכם הגירושין ניתנה סמכות להורה אחד לצאת עם הילד לחו"ל ללא הסכמת ההורה השני.
3. כשההורה השני אינו נמצא בקשר עם ילדו.

יש לציין, כי תוקפו של דרכון לילד מתחת לגיל 18 הוא 5 שנים, כך שניתן להגיש בקשה נוספת לחידוש הדרכון בעתיד.

מה קורה במצבים של הסתייגות מהנפקת דרכון של אחד ההורים?

– אם אחד ההורים חושש שההורה השני עלול להוציא לילד דרכון  מבלי שהסכים לכך, הוא יכול לרשום את הקטין כ"מנוע דרכון"  ולהגיש בקשה להוציא לו צו עיכוב יציאה מהארץ.
מקרים אלו קורים במידה ויש חשש אצל אחד מההורים שההורה השני עלול לחטוף את הילד לחו"ל ללא הסכמתו.

– אם לילד עוד אין דרכון, יכול אחד ההורים לבקש ממשרד הפנים לא להיעתר לבקשה להנפיק לו דרכון אם תוגש ע"י ההורה השני.
במקרה זה עליו לנמק ולבסס את הבקשה. במידה והיא תתקבל  הילד יירשם כ"מנוע דרכון".
גם אם יגיש ההורה השני בקשה להוצאת דרכון בעתיד – היא תידחה.

Call Now Button