שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666
page

ועדת רישוי נוטריונים

מאת: אלעד שניר, צוות אתר Israelnotary

ועדת רישוי הנוטריונים בישראל היא הגורם היחיד המוסמך לתת לעורך דין רישיון נוטריון. במאמר הבא נסביר מה הם התנאים שמציבה הועדה ואילו מסמכים יש להגיש.

עורך דין המעוניין להפוך לנוטריון חייב לעמוד במספר דרישות קדם. הסמכה של נוטריונים מתבצעת על ידי המחלקה לרישוי נוטריונים, אשר כפופה בישראל למשרד המשפטים. המחלקה היא זו שמעניקה רישיונות לעורכי דין העומדים בתנאי הסף:

1. אזרחות ישראלית

2. חברות בלשכת עורכי הדין

3. היעדר הרשעות בעבירות שיש עמן קלון או השעייה מלשכת עורכי הדין

4. וותק של 10 שנים לפחות בעריכת דין מעשית

5. השתלמות

פנייה אל הועדה לרישוי נוטריונים

מבחינת עורכי הדין, הגשת בקשה לקבלת סמכויות של נוטריון מחייבת פנייה אל הועדה לרישוי נוטריונים. על מנת לקבוע איזה עורך דין רשאי להיות נוטריון מתכנסת הועדה מספר פעמים בשנה. במהלך ההתכנסות של ועדת הרשיונות עולים לדיון כל עורכי הדין אשר עמדו בתנאי הסף והגישו את המסמכים הרלוונטיים. הועדה בוחנת את המועמדים ומפעילה שיקול דעת נרחב בהחלטה האם לצרף אותם או למנוע מהם להיות נוטריונים. העיסוק של הנוטריון בישראל מופיע במפורש בחוק הנוטריונים, כאשר הייחודיות היא הדין הישראלי ולא הקריטריונים במקומות אחרים בעולם. ועדת הרישיונות היא היחידה בישראל אשר רשאית להעניק לעורכי דין תעודת נוטריונים. מעבר לכך, באופן שוטף מבצעת ועדת הרישיונות מעקב אחר הנוטריונים ומנהלת את ההשתלמויות וההדרכות אשר עליהם לעבור.

פעילותה של הועדה

פעילותה של וועדת הרשיונות ומועדי הגשת הבקשות לצורך הכרה בעורך דין כנוטריון רשומים באתר האינטרנט של משרד המשפטים. המשרד מקפיד לעדכן את האתר ולהציג גם מסמכים וטפסים אותם נדרשים עורכי הדין למלא במידה והם מעוניינים לשמש כנוטריונים. מלבד הטפסים והמסמכים על עורכי הדין להקפיד על תשלום האגרה. ישנו מועד נקוב המופיע באתר, אשר תשלום האגרה אחריו לא יאפשר את הדיון של וועדת הרישיונות בבקשתו של עורך הדין. מועמד לוועדת הסמכה אשר לא ממלא את אחד הטפסים והמסמכים או לחילופין אינו משלם את האגרה ושולח למחלקה עשוי לעבור רק לוועדת ההסמכה הבאה.

מסמכים אותם צריך עורך הדין להגיש לוועדה

המחלקה לרישוי נוטריונים תחת משרד המשפטים וועדת רישוי נוטריונים עצמם צריכים לקבל מעורכי הדין את המסמכים הבאים:

א. אישור מלשכת עורכי הדין – באישור מקורי זה מאשרת לשכת עורכי הדין כי המועמד לרישיון נוטריון מעולם לא הושעה מחברות בלשכה.

ב. תעודת אזרחות – על עורך דין המבקש לקבל רישיון לעיסוק כנוטריון להציג תעודת אזרחות מקורית ועדכנית. את התעודה יש להוציא ממשרד הפנים, כאשר לחילופין ניתן גם להציג בפני המחלקה לרישוי נוטריונים רישיון לישיבת קבע בישראל וזאת בכפוף לחוק הכניסה למדינה.

ג. תצהיר – זהו מסמך חשוב מאוד משום שבו עורך הדין צריך לפרט את הניסיון שלו במקצוע. במסמך זה מופיעים תאריכים מדויקים של עיסוק בעריכת דין והוא משמש את ועדת הרישיונות לצורך הבחנה בין עריכת דין תיאורטית לבין עיסוק פרקטי במקצוע.

השתלמות לנוטריונים

ועדת רישוי נוטריונים המאשרת את תנאי הסף ואת המסמכים מעבירה את המועמד לביצוע השתלמות. זו היא למעשה הדרכה של 8 שעות, המתבצעת במוסדות המוכרים על ידי משרד המשפטים וועדת הרישיונות. ניתן לברר את שמות המוסדות באתר משרד המשפטים, כאשר עלות ההשתתפות נקבעת על פי דרישת המוסד. מעבר לכך, השתתפות עצמאית בהשתלמות נוטריונים אינה מקנה כמובן זכות לקבלת רישיון נוטריונים. רק הוועדה של משרד המשפטים היא זו שקובעת האם עורך דין רשאי לקבל את הרישיון הדרוש. כפי שניתן לראות, הליך הסמכת נוטריונים מורכב מבירוקרטיה ולא מעט מגבלות, אך תנאים אלו הכרחיים לצורך שמירה על כללי האתיקה והמקצועיות של תחום העיסוק.

*למידע אודות נוטריון ברמת-גן לחץ כאן

*למידע אודות נוטריון בתל-אביב לחץ כאן

לקריאה נוספת באתר ראה:

שכר נוטריון

נוטריון ברמת גן

צוואה נוטריונית

נוטריון בתל אביב

חותמת אפוסטיל

Call Now Buttonדילוג לתוכן