שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666
page

התנהלות נוטריון מול משרד המשפטים

עורך דין עם רישיון נוטריון נדרש להתנהל מול משרד המשפטים במגוון רחב של סיטואציות. הגוף האחראי על ההתנהלות הזו היא למעשה מחלקה, שהוקמה בשנת 1976 עם חקיקת חוק הנוטריונים. זו "המחלקה לרישוי נוטריונים" ובה מטפלים בבקשות להענקת רישיון נוטריון, מרכזים את עבודתה של ועדת הרישיונות ובודקים מי מבין המבקשים עומד בכל התנאים הקבועים בחוק. ועדת הרישיונות מונה שבעה חברים ובראשה מנכ"ל משרד המשפטים. בנוסף, חברים בה שני נציגי לשכת עורכי הדין, שלושה נציגי ציבור ונוטריון.

אחד התפקידים החשובים של המחלקה לרישוי נוטריונים כולל פיקוח וביקורת על נוטריון. אלו תהליכים המבוצעים לכל אורך השנה בכל רחבי הארץ. מבקרים מטעם המחלקה לרישוי נוטריונים מגיעים אל משרדי עורכי הדין ובוחנים את העמידה בהוראות החוק, בכללי האתיקה ובתקנות. הפיקוח הוא בפריסה ארצית ולכן מקיף מאות ביקורות בשנה.

במקביל, נציגי המחלקה מקבלים כל הזמן דיווחים שוטפים מהמבקרים ומנהלים מעקב אחר תוצאות הביקורת. משרד המשפטים מפרסם באתר האינטרנט את התוצאות הבולטות ומסדיר נהלים לא ברורים. תפקידה של המחלקה בהקשר הזה הוא לבחון את התוצאות, לגבש מסקנות והמלצות בדבר העמדה לדין משמעתי ולמסור אותן ליועץ המשפטי לממשלה.

טיפול בתלונות וניהול רישום ומעקב של מאגר הנוטריונים

עוד תפקיד חשוב של המחלקה לרישוי נוטריונים הוא טיפול בתלונות המוגשות על ידי הלקוחות והציבור. התלונות מגיעות למחלקה ומחייבות גיבוש המלצות על פעולות מתאימות נגד בעל הרישיון. גם במקרים אלו אחראית המחלקה על גיבוש המלצות והעברתן ליועץ המשפטי לממשלה, היות והוא מהווה קובל לפי החוק.

נוטריון לא תמיד מודע להיקף ההתנהלות שלו מול משרד המשפטים ולפיכך גם מול המחלקה לרישוי. למעשה, המחלקה היא הגוף היחיד האחראי על ניהול רישום ומעקב של מאגר הנוטריונים. המחלקה מפיקה אגרות רישיון ומטפלת בעדכון האגרה השנתית, אגרת שכר שירותי נוטריון ופרסומם. המחלקה חיונית לצורך התנהלות שקופה ונכונה של הנוטריון וחשיבותה באה לידי ביטוי בהיבטים רבים. כדאי לכל עורך דין עם רישיון לברר אחת לתקופה מסוימת את נהלי המחלקה ולעקוב אחריהם כדי להימנע משיפוט משמעתי.

Call Now Buttonדילוג לתוכן