שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

הליך קבלת רישיון נוטריון

מאת: שירה אלה, צוות אתר Israelnotary

המונח נוטריון הינו מונח מוכר לכולנו אך האם אנו באמת יודעים מיהו נוטריון ומהם תפקידיו? ובכן, זהו המקום לגלות. נוטריון הוא ראשית כל עורך דין אולם נבהיר כי קבלת רישיון של עורך דין מלשכת עורכי הדין, אין משמעותה קבלת רישיון נוטריון ויש להפריד בין השניים באופן ברור. קבלת רישיון נוטריון הוא הליך נפרד לחלוטין ולו קריטריונים משלו אשר רק בהתקיימם, יוכל עורך הדין להגיש בקשה לקבלת רישיון נוטריון.

אישור נוטריוני ניתן על ידי חותמת מיוחדת. זוהי חותמת העשויה ממתכת עליה כתובה המילה נוטריון בשלוש שפות: עברית, אנגלית וצרפתית. שמו של הנוטריון מצוין גם הוא על החותמת. במידה וישנם מספר עמודים למסמך, הם יחוברו בסרט אדום אשר יישאר במקומו על ידי מדבקה אדומה המהווה מעין תו.

מתי אנו זקוקים לאישור נוטריוני? ישנם סוגים שונים של מסמכים אשר יש צורך באישורו של נוטריון לגביהם בכדי שיוכלו לשמש כראייה בבית המשפט או לשם קבלתם כמסמך תקף במוסדות אחרים. לעיתים יש צורך באישור נוטריוני על חוזים מסוימים, לעיתים יש צורך בחתימת נוטריון על גבי תעודת נישואין או גירושין, תעודת לימודים ועוד.

קבלת רישיון נוטריון – הדרישות

הנוטריון הוא כמו רשות ציבורית המעניקה שירותים ציבוריים חשובים ביותר לאזרח. על כן, שכרו של נוטריון קבוע בחוק והוא אינו יכול לגבות סכום גבוה יותר מן הלקוח. הרציונאל העומד מאחורי הגדרת תקרה לשכר הטרחה הינו מתן אפשרות לכל אדם, יהא מצבו הכלכלי אשר יהא, לקבל שירותים נוטריונים.

לאור חשיבותו של התפקיד, ישנו הליך מיוחד של קבלת רישיון נוטריון. עורכי הדין המעוניינים להיות נוטריונים צריכים להגיש בקשה מפורשת ולעמוד בתנאי הסף שלהלן:

1. וותק – לאור החשיבות הרבה הנלוות לתפקידו של נוטריון, נקבע כי עורך דין חייב להיות בעל וותק של 10 שנים לפחות טרם יוכל להיות נוטריון.

2. עבר נקי – עורך דין אשר הושעה מלשכת עורכי הדין או הורשע בעבירה שיש עמה קלון, לא יוכל להיות נוטריון.

3. השתלמות – טרם הגשת בקשה לקבלת רישיון נוטריון, חייב עורך דין להשתתף בהשתלמות מיוחדת  בת 8 שעות. באתר האינטרנט של משרד המשפטים מצוינים המוסדות שועדת הרישיונות הכירה בהם כרשאים לערוך השתלמות לנוטריונים.

עורך דין אשר מילא אחר הדרישות שלעיל, יכול להגיש בקשה לקבלת רישיון נוטריון. קבלת הרישיון נעשית על ידי וועדת הרישיונות אשר הנה חלק מן המחלקה לרישוי נוטריונים. מחלקה זו קיימת משנת 1976, השנה בה נחקק חוק הנוטריונים. מנכ"ל משרד המשפטים יושב בראשה של וועדת הרישיונות אשר חברים בה יחד עמו 7 אנשים: שני נציגי לשכת עורכי הדין, שלושה נציגי ציבור ונוטריון.

מחלקה לרישוי נוטריונים אחראית גם על טיפול בתלונות המוגשות כנגד נוטריונים. כאשר הוגשה תלונה נגד נוטריון, צריכה המחלקה לקבל את תגובתו ועל כן היא פונה אליו ומודיעה לו על קיומה של התלונה. כאשר תגובתו של נוטריון מונחת מולה, בוחנת המחלקה את התלונה ומחליטה האם יש מקום להעמיד את הנוטריון נגדו הוגשה התלונה לדין משמעתי. המחלקה כותבת המלצתה בעניין וזו מועברת אל היועץ המשפטי לממשלה.

עבודתה של ועדת הרישיונות

קבלת רישיון נוטריון אינו הליך קצר ועל כן עורך דין המעוניין להיות נוטריון, צריך לפעול בזריזות לקידום בקשתו. הליך העבודה של ועדת הרישיונות כולל בדיקת מסמכיו של עורך הדין, בדיקת רישום פלילי וכדומה. לעיתים קרובות, דורשת הועדה מן המועמד השלמת פרטים כלשהי וזוהי סיבה נוספת מדוע כדאי להגיש את הבקשה בהקדם. ועדת הרישיונות מתכנסת מדי מספר חודשים כאשר מדי פעם, עליה להרחיב את מספר דיוניה בשל ריבוי הבקשות העומדות בפניה.

המחלקה לרישוי נוטריונים היא זו אשר מרכזת את עבודת הועדה והיא גם אחראית על הרישיון והמעקב של מאגר הנוטריונים. כמו כן, היא אחראית על אגרון הרישיון, האגרה השנתית ואגרת שכר שירותי נוטריון.

צירוף מסמכים לבקשה

באתר האינטרנט של משרד המשפטים ישנו הסבר מלא ומקיף באשר לאופן הגשת הבקשה לקבלת רישיון נוטריון. במסגרת הבקשה, יש לצרף מסמכים שונים כדוגמת:

1. אישור הלשכה – יש לצרף אישור מקורי של לשכת עורכי הדין המתייחס אל קיומן או העדרן של הרשעות.

2. תעודת אזרחות – עורך דין המבקש להיות נוטריון חייב להיות בעל אזרחות ישראלית. על כן, מבקשת ועדת הרישיונות לצרף תעודת אזרחות מקורית ממשרד הפנים או לחילופין רישיון לישיבת בקבע ישראל.

3. תצהיר – על עורך הדין המגיש בקשה לקבלת רישיון נוטריון לצרף תצהיר בו עליו לפרט את ניסיונו המקצועי כעורך דין.

Call Now Button