שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

הבדל בין צוואה נוטריונית לבין צוואה בפני בעדים

 

סוגי צוואה וההבדלים ביניהם:

 

בחוק הירושה הישראלי מצוינים שלושה סוגים של צוואה:

צוואה בכתב יד.

צוואה בפני עדים.

צוואה בפני רשות – כוונת המונח "רשות" היא גורם משפטי, כגון שופט או דיין, או נוטריון,
לפי ס' 22 (ז) דין נוטריון כדין שופט.

שלושת הסוגים של צוואה תקפים מבחינת החוק, אך בכל אחד מהם יכולות לעלות נקודות שיביאו לפסילת הצוואה, כך הצוואה בכתב יד נחשבת לצוואה הכי פחות "חזקה" והכי קלה להתנגדות מסיבות רבות, גם טכניות וגם מהותיות. לדוגמא בנוסף לטענות שהמצווה לא היה מודע לתוכן הצוואה או לא הבין את מה שכתוב, או היה תחת לחץ בסוג זה של צוואה ניתן לטעון לכך שהחתימה היא לא חתימתו של המנוח, והתאריכים לא נכונים, וצבע דיו לא אותו צבע.

 

סוג שני של צוואה שלרוב נערכת ע"י עורך דין (לדוגמא עורך דין משפחה או מתמחה בירושות וצוואות) היא צוואה בפני עדים, כשהעדים חייבים להיות נטולי אינטרסים בצוואה. צוואה בפני העדים נחשבת לצוואה יותר חזקה מצוואה בכתב יד, כיוון שהיא נערכת מפני עדים, אך עדיין ניתן לטעון  טענות שיכולות להביא לביטולה, כמו עובדה שהעדים לא חתמו באותו מקום ובאותו זמן, שיש להם אינטרסים בצוואתו של המנוח וכו'.
והסוג השלישי של צוואה, היא צוואה בפני רשות, הנערכת ע"י נוטריון, הסמכות שמוקנית בסעיף 22 לחוק הירושה התשכ"ה-1965 ובהוראות סעיף 53 לחוק הנוטריונים תשל"ו – 1976. בצוואה מסוג זה חלק גדול מהטענות שהוזכרו לעיל לא יכולות להתקיים, כיוון שהנוטריון  מוודא את הרצון של המצווה, מתרשם ממצבו הנפשי, תאריך החתימה מתועד ולא ניתן לזיוף ועוד. הצוואה יכולה להיות בשני אופנים: אמירת הצוואה ע"י המצווה בפני הנוטריון והנוטריון רושם את הצוואה או ע"י הגשת הצוואה בכתב ולאחר מכן הנוטריון מקריא את הצוואה בפני המצווה ומאשר שהיא הוקראה בפני המצווה ושזאת צוואתו.

לפי כל הנאמר מעלה צוואה נוטריונית קשה בהרבה לביטולה או להתנגדויות מהסוגים האחרים של צוואות.

במקרים רבים למצווה חשוב לשמור על הסודיות של צוואתו וצווה נוטריונית מאפשרת לזאת, כי אין בה חובה של עדים.

דבר נוסף חיובי בצווה בפני נוטריון הוא מחיר אחיד עבר אישור הצוואה, כיום 242 ₪ לחותם ראשון ו 123 ₪ לכל חותם נוסף. המחיר כמובן רק על אישור ולא על עריכת הצוואה.

 

ביטול צוואה נוטריונית

 

נשאלת שאלה האם ואיך ניתן לבטל את הצוואה הנוטריונית?

הצוואה הנוטריונית יכולה להיות מבוטלת באחת משלוש הדרכים:

ביטול הצוואה על ידי המצווה, בהתאם לצורה שבה נעשתה הצוואה.

ביטול של הצוואה באמצעות השמדתה, חשוב לציין שכל ההעתקים חייבים להיות מושמדים או מוטלים.

או עריכה של צוואה חדשה.

 

 

מינוי מנהל עיזבון

 

במקרים מסוימים היורשים אינם יכולים לנהל את העיזבון של המנוח, בגלל החובות, או בגלל מבנה לא פשוט של העיזבון, או בגלל סכסוכי הירושה שלא מאפשרים לחלק את העיזבון בצורה מהירה ופשוטה. כאן בא הפתרון בצורתו של מינוי במינוי מנהל העיזבון, הוא יכול להיות מנהל עזבון זמני או קבוע לפי הנסיבות. בצוואה ניתן לכלול גם את ההוראה על מינוי מנהל העיזבון.

 

מאמר בשיתוף VLK עורכי דין ונוטריון בבאר שבע

 

 

 

 

Call Now Button