שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

ביקורת על שירותים נוטריוניים

המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים הוקמה בשנת 1976 עם חקיקת חוק הנוטריונים. מלבד הטיפול בבקשות להענקת רישיון נוטריון, ריכוז עבודתה של ועדת הרישיונות והענקת רישיון נוטריון למבקשים העומדים בתנאים הקבועים בחוק, המחלקה עוסקת גם בפיקוח על שירותים נוטריוניים.

המחלקה מבצעת את הפיקוח באמצעות ביקורת של מבקרים מטעמה. הביקורת היא בפריסה ארצית והיא מייצרת מאות דוחות ומסקנות מדי שנה. בנוסף, המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים מקבלת דיווחים שוטפים מהמבקרים ומנהלת מעקב אחר תוצאות הביקורת. תפקידה של המחלקה בהקשר הזה הוא לבחון את התוצאות ולגבש מסקנות והמלצות בדבר העמדה לדין משמעתי. המחלקה מוסרת את המסקנות במידת הצורך ליועץ המשפטי לממשלה והיא בעלת חשיבות אדירה בהסדרת שירותים נוטריוניים בישראל.

תלונות נגד נוטריונים

המחלקה לרישוי נוטריונים היא הגורם היחיד המוסמך לקבל ולטפל בתלונות על שירותים נוטריוניים שונים כגון תרגום נוטריוני וכד'. הטיפול כרוך ראשית בפניה לנילון לצורך קבלת תגובה, כאשר בשלבים הבאים עוסקים נציגי המחלקה בבדיקת התלונה על נספחיה וגיבוש המלצות בדבר העמדה לדין. המחלקה לרישוי נוטריונים כפופה להגבלות משרד המשפטים ולהנחיות המופיעות בחוק הנוטריונים. המחלקה מנהלת רישום ומעקב אחר מאגר הנוטריונים, מפיקה אגרות רישיון ונדרשת לטפל בין היתר בעדכון האגרה השנתית. פעולה חשובה נוספת של המחלקה היא עדכון שכר שירותי נוטריון על פי מדד המחירים לצרכן.

תלונות נגד נוטריונים אינן שכיחות, אולם הן דורשות התגייסות מקצועית מקיפה. תלונות אלו נובעות לעיתים קרובות כתוצאה מגביית שכר טרחה החורג מתקנות משרד המשפטים, משירות לא אמין של נוטריון או מסיבות נוספות. ריכוז התלונות תחת המחלקה לרישוי נוטריונים מהווה פעולה חשובה, המעידה על המשמעות שמעניק משרד המשפטים למוסד הנוטריונים כולו.

דוגמאות לביקורת על שירותים נוטריוניים

במהלך השנים האחרונות חודשה פעילותם של מבקרי נוטריונים ברחבי הארץ. כתוצאה מכך עלו ממצאי ביקורת מעניינים, המאפשרים הצצה לאופי הפעילות של המחלקה לרישוי נוטריונים. הביקורת העיקרית היא לדוגמא על תקנה 18, על פיה האישור הנוטריוני ייחתם בחתימתו של הנוטריון ויוטבע בחותמו. מתברר כי נוטריונים רבים אינם מקפידים על תקנה זו ולכן עומדים לביקורת מטעם המחלקה ומשרד המשפטים. המחלקה מדגישה כי על החותם להיות חותם מתכת, שצורתו לפי אחת הדוגמאות המופיעות בתוספת השלישית לתקנות. המחלקה מחייבת נוטריונים בישראל לשים לב לכך שחותם הלחץ יוטבע בהטבעה מלאה, במטרה להשאיר עקבות על כל הניירות המהווים את המסמך. עוד קובעים המבקרים כי במידת הצורך יש להחליף חותם שחוק בחותם חדש, ולמסור את הדוגמא החדשה לנציגי המחלקה לרישוי נוטריונים.

ביקורת נוספת של המחלקה נובעת מאופיה של תקנה 3, על פיה במידה ונוטריון מתבקש לאשר שפלוני חתם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או במסגרת תפקיד, עליו לבקש תחילה ראיה בכתב. על נוטריון לצרף את הראיה לעותק האישור הנוטריוני, לציין את מהות הראיה בכתב ולהוסיף פרטים על מועד הוצאתה. גם כאן מוצאים המבקרים של המחלקה לרישוי נוטריונים רבים אשר אינם מקפידים על התקנות. המחלקה אינה שוללת רישיון נוטריון בשל ביקורת מן הסוג הזה, אולם היא בהחלט יכולה להציב קשיים בפני נוטריונים המבצעים את העבירה לעיתים קרובות.

לסיכום, המחלקה לרישוי נוטריונים היא חלק בלתי נפרד מהאופן בו ניתנים שירותים נוטריוניים בישראל. יש לה תפקיד חשוב במהלך רישוי הנוטריונים, הפיקוח על עבודתם והסדרת פעילותם מול האזרחים. המחלקה משרתת צדדים רבים בתחום המשפט ולכן היא נדרשת להפעיל שורה ארוכה של מבקרים בפריסה ארצית, מקיפה ולטובת האזרחים.

לקריאה נוספת באתר ראה:

שכר נוטריון

נוטריון ברמת גן

צוואה נוטריונית

נוטריון בתל אביב

תרגום נוטריוני

חותמת אפוסטיל

Call Now Button