שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

באילו מקרים יש צורך לקבל אישור נוטריוני

יש מקומות שבהם  נדרש אישור נוטריוני  להוכחה או לקבלת זכאות/היתר. מסמכים שונים מחייבים חתימה של נוטריון. אישור כזה עשוי להידרש, לדוגמה, כאשר יש לוודא למעלה מכל ספק כי המסמך הוא מסמך אמתי וכי זהות החתומים עליו אושרה על ידי הנוטריון לצורך ייחוס משקל משפטי ומתן תוקף מחייב למסמך הנדון.  אישור זה מהווה ראיה קבילה בבית משפט והוא עשוי להידרש כתנאי לחתימה על חוסים, בהליכים משפטיים ומנהליים שונים.

לא כל עורך דין דיני עבודה בפרט ועורך דין בכלל הם נוטריונים; הסמכת עורך דין לנוטריון מתבצעת לאחר צבירת ניסיון רב שנים ומותנית בקבלת רישיון לשמש כנוטריון מטעם ועדה מיוחדת במשרד המשפטים שהיא המוסמכת הבלעדית להנפקתו.

מקרים שבהם יש צורך בקבלת אישור נוטריוני הם, לדוגמה: תרגום נאמן למקור של מסמך, אישור על ייפוי כוח, אישור על הימצאות אדם כל שהוא בחיים (לאחר שהזדהה בפניו), אישור המסמיך אדם לחתום על מסמכים מסוימים כמיופה כוח של שולחו ומייפה כוחו,  אישור על תכולה/רשימת מלאי, אישור על הסכם ממון בין בני זוג.

כאשר יש חשיבות לכל מילה

חשוב כי התרגום יהיה מדויק, בעיקר מושגי מפתח בו, אשר עשויה להיות להם השפעה מכרעת, כספית או אחרת. נוטריון חייב אפוא לשלוט על בוריין בשתי השפות: השפה שממנה הוא או מישהו אחר מתרגם את המסמך והשפה שאליה מתורגם המסמך.

מעמדו, סמכותו ובעיקר אחריותו של נוטריון המעניק אישור נוטריוני מחייבת אותו להיות בקיא בכל פרטי תכולה או רשימת מצאי, גם אם הוא לא זה שעורך אותה. כמו כן  צוואה בפני נוטריון כמוה כ"צוואה בפני רשות".

חשוב לציין כי לנוטריון יש כל הסמכויות שיש לעורך דין אבל לעורך דין אין כל הסמכויות המוקנות לנוטריון. בחירה מושכלת בשירות מקצועי של מי מהם- עורך דין בלבד או עורך דין שהוא גפם נוטריון עשויה להיות משמעותית: היא יכולה לקצר את משך ההתנהלות מול בית המשפט ולחסוך בהוצאות. בנוסף, אישור נוטריוני על מסמך מחזק את תוקפו עד כדי אי יכולת לערער על תקפותו ועל מקוריותו.

הגשת מסמכים

כאשר נדרשת הגשת מסמכים, כמו לדוגמה, על ידי מועמדים ללמוד בחוץ לארץ, חשוב לברר ולוודא מבעוד מועד האם נדרשים חתימה ואישור נוטריוני על המסמכים. רצוי ומומלץ להתוודע מבעוד מועד אל סוגי המסמכים שעליו יכול נוטריון לחתום ובעיקר על מסמכים שחתימתו נדרשת בהם ומהווה תנאי הכרחי לקבילותם ולתקפותם של המסמכים.

אם מקובל להניח כי בידי עורכי דין  מופקד כוח רב, אין ספק כי בידיו של נוטריון מופקד כוח רב יותר. מתברר, כי לא פעם לא חיים ומוות אינם רק ביד הלשון אלא בידו החותמת ( או המתבקשת לחתום…) של עורך דין שהוא גם נוטריון.

 

Call Now Button