שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

באילו מקרים יכול נוטריון לסייע לעורך דין צבאי?

עורך דין צבאי מוסמך לפסוק בשורה של נושאים, אבל יש נושאים שבהם נדרשת  חתימת נוטריון, אשר תנאי הכרחי לקבלת מעמד ותואר של נוטריון הוא 10 שנים ותק בעריכת דין. נוטריון יכול לסייע לעורך דין צבאי בשורה ארוכה של נושאים, אשר בסמכותו לבצע אותם ובהם: אימות חתימה על מסמך, אישור נכונות העתק של מסמך, אישור שאדם חי (האישור ניתן ביום שבו הנוטריון רואה את האדם חי), אישור נכונותו של תרגום מסמך, אישור תצהיר, אישור נכונות של רשימת מצאי ועוד. לא כל הסמכויות המוקנות בחוק לנוטריון רלוונטיות לתחום הצבאי ובכל זאת, יש בהן מספר רב של סמכויות, אשר עורך דין צבאי עשוי להסתייע בהן.

מתי עורך דין צבאי ועבור מה?

עורך דין צבאי מטפל בשורה ארוכה של נושאים ובהם, בין השאר: עריקה, ייצוג בהליכים פליליים, פטור משירות, גורמי רפואה גוף ונפש, תביעות נגד משרד הביטחון, ועדות ערר ועוד. עורך דין צבאי בקיא היטב בהליכים המשפטיים המתקיימים במסגרת חוק השיפוט הצבאי, את פסיקות המערכת המשפט הצבאית לסוגיהן, והוא מאומן ומיומן בייצוג מול רשויות הצבא.

אף ש- כאמור- חלק ניכר מהסמכויות המוקנות בחוק לנוטריון אינו רלוונטי כלל ועיקר למשפט הצבאי, בהינתן הצורך באישור ובחתימה נוטריונית על מסמכים, אם במסגרת מעשים פליליים של אנשי צבא ואם בצורך בתרגום נוטריוני ובחתימה עליו, יכול נוטריון לסייע לעורך דין צבאי לגבש את הקו שאותו הוא מייצג במשפט או בהליכים לקראתו.

לעיתים גם נוטריון נדרש

עורך דין צבאי יידע את מרשו אם וכאשר תידרש מעורבותו של נוטריון. עורך דין צבאי ונוטריון הוא המענה המיטבי עבור מי שמצבם מחייב מעורבות של נוטריון, אבל גם עורך דין שאינו נוטריון יכול לפנות אל משרד נוטריוני אם וכאשר חל צורך בחתימתו.

המשפט הצבאי הוא בעל מאפיינים ייחודיים אבל יש בו תחומים רבים שמשיקים לדין הפלילי האזרחי ומכאן נגזר ונובע הצורך במעורבות של נוטריון במקרים שונים. בכל מקרה חשוב לברר האם במקרה שבו עורך בין צבאי מייצג מי מאנשי הצבא או כוחות הביטחון יידרש סיועו של נוטריון כחלק בלתי נפרד מהמאמץ לייצג את מרשו באופן שייתן מענה מיטבי לאינטרס שלו.

Call Now Button