שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666
page

איך בוחרים נוטריון?

מאת: עו"ד אודי בוזמן, צוות אתר Israelnotary

לעבודת הנוטריון חשיבות רבה והוא ממלא שלל תפקידים, מאימות חתימה ועד עריכת תרגום נוטריוני. כיצד נדע לבחור את הנוטריון המתאים והנחוץ לנו? התשובה נעוצה בסוג הפעולה לה אנו זקוקים.

מדוע אנו זקוקים לעורך דין נוטריון?

עורך דין נוטריון ממלא תפקיד חשוב במרקם חיינו הכלכליים והחברתיים, ושירותיו נועדו לתת תוקף ראייתי למסמכים שונים והצהרות שונות. כל מי מאיתנו שנטל משכנתא, למשל, נדרש לסור לנוטריון לחתום בפניו על יפויי כוח בלתי חוזר לטובת הבנק. מה הואילו חכמים בתקנתם? האישור הנוטריוני הוא אפוא ראיה מספקת בבתי המשפט לאמיתות המסמך או לזהות החותם, ללא צורך בהבאת ראיה נוספת.

במילים אחרות, אישור נוטריוני יסיר מעל השולחן כל טענה מצד החותם או המצהיר, או אחרים, כי החתימה אינה חתימתו או כי קיים סייג או פגם בייפוי הכוח. כמו כן, תרגום נוטריוני הוא ראיה כאמור כי התרגום הוא נכון, מלא ומדויק למקור, ואין צורך להוסיף ולהוכיח נכונות תרגום נוטריוני בדרכים אחרות. כך אף לעניין העתק של מסמך. שעה שהמדובר בהעתק נוטריוני, לא יכול להיות חולק כי ההעתק הוא נאמן וזהה למסמך המקורי.

איך בוחרים נוטריון?

בדומה לעורך דין, גם על עורך דין נוטריון חלים כללי אתיקה נוקשים אף לעניין פרסום, המותר רק תוך הגבלות של ממש בגודל ובצורה, במקומות המיועדים לכך ובדרך הניסוח המותרת. במילים אחרות אסור לו לנוטריון, כמו לעורך הדין, לפרסם את מעלותיו ללא הגבלה לציבור הרחב לשם משיכת לקוחות. אשר על כן, עלינו לתת מבטחנו בחוק הנוטריונים, התשל"ו – 1976 אשר קובע מי כשיר לשמש נוטריון, ואת דרך הענקת הרישיון על ידי ועדת הרישיונות במשרד המשפטים, כמו גם בסנקציות שהחוק קובע כלפי נוטריון שפעל בניגוד לסמכויותיו בחוק ולכללי האתיקה.

אם קיים ספק בנוגע לתוקף רישיונו של עורך דין המציג עצמו כנוטריון, ניתן לפנות למחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים, ולברר באם ניתן לעורך הדין רישיון על פי החוק לשמש נוטריון. מעבר לכך, יש לבחור עורך דין נוטריון גם בהתאם לפעולה לשמה אני זקוק לשירותיו. ניתן לעמוד באופן כללי על אלה:

א. אישור חתימה או אישור העתק – פעולה זו לכאורה איננה מצריכה בדרך כלל כישורים מיוחדים מצד הנוטריון, והמדובר בפעולה אשר כל עורך דין נוטריון אמור להיות מסוגל לבצע. הנדרש ממנו הוא לאמת שהעתק המסמך הוא זהה למסמך המקורי שהוצג בפניו. במסגרת אישור חתימה נדרש ממנו לאמת כי החותם על המסמך זיהה עצמו בפניו להנחת דעתו.

ב. אישור תרגום נוטריוני – החוק דורש מעורך דין נוטריון לשלוט בשפת המקור של המסמך וכן בשפת התרגום לשם עריכת תרגום נוטריוני. עוד נדרש ממנו לערוך את התרגום בעצמו או לבדוק את נכונותו. במידה והמסמך המקורי באנגלית, רבים הסיכויים כי מרבית הנוטריונים יוכלו לתרגמו בעצמם בכפוף למידת מורכבותו. אם המסמך המקורי הוא ברוסית למשל, רצוי לפנות לנוטריון השולט בשפה הרוסית, וכך לגבי כל שפה אחרת.

הסיבה לכך היא, שנוטריון רשאי לאשר תרגום נוטריוני גם במידה ולא הוא ערך את התרגום, ובלבד שלתרגום הנוטריוני צורף תצהיר מטעם המתרגם בו הוא מצהיר על שליטתו בשפת המקור ובשפת התרגום. לפיכך, תרגום מסמך משפה שנוטריון אינו שולט בה, תצריך פניה למתרגם, הכרוכה בעלות נוספת לשכר טרחת הנוטריון.

ואם אני צריך להציג את המסמך בחו"ל?

התשובה לכך תלויה בסוג המסמך ובמדינה בה אני נדרש להציג את המסמך. ישראל כמו גם מדינות נוספות, חתומה על אמנת האג המבטלת את דרישת האימות למסמכי חוץ ציבוריים , ואשררה אמנה זו בתקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים), התשל"ז-1977. האמנה קובעת כי לצורך הצגת מסמך ציבורי, ובכלל זה מסמך מאושר על ידי נוטריון, ניתן לאמתו באמצעות תעודה לפני האמנה ("אפוסטיל"), מבלי להידרש לשלל אישורים קונסולריים ואחרים. כך כאמור לצורך הצגת מסמך נוטריוני במדינה החתומה על האמנה אף היא.

במידה ומדובר במדינה שאינה חתומה על האמנה (המדינות החתומות מנויות בתוספת הראשונה לתקנות), על האישור הנוטריוני לקבל אישור קונסולרי ממשרד החוץ ואף אישור קונסולרי מנציגות אותה מדינה בישראל.

לסיכום, נבחר עורכי דין בישראל בעלי תעודת נוטריון בהתאם לפעולה הדרושה לנו. בהקשר של תרגום נוטריוני ישנה משמעות יתירה לידיעת השפות של הנוטריון. לצורך הצגת מסמכים בחו"ל, ובהתאם למורכבותם, מומלץ לפנות לעורך דין נוטריון מנוסה אשר ינחה אותנו בדבר האישורים השונים הדרושים לצורך הצגת המסמך והכרה בתוקפו בחו"ל.

Call Now Buttonדילוג לתוכן