שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 03-7266666
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 03-7266666

אחריותם של רופא ועורך דין במשפט האמריקאי

רופא

בארה"ב כל סטייה קלה מהטיפול המקובל גוררת אחריה תביעות. מדובר בעיקר בתביעות בגין רשלנות רפואית מצד הצוות המטפל או רשלנות רפואית של בית החולים.

בארצות הברית גאה בעשורים האחרונים גל התביעות על רשלנות רפואית. בין הסיבות העיקריות לכך מונים: עליה דרמטית בטכנולוגיה רפואית מורכבת ומסובכת; מעורבות של מספר רב ומגוון יותר של מעניקי שירותים רפואיים לחולה יחיד; יתר מודעות של חולים לאפשרות שהכישלון של טיפול רפואי היה תוצאה של רשלנות רפואית ולא של כוח עליון;  ציפיות בלתי סבירות ולא ריאליות של חולים מהרפואה המודרנית; העדר מנגנוני פיקוח ומשמעת יעילים בקשר לרופאים רשלניים; ליברליות ואהדה של בתי המשפט כלפי תובעים בתביעות על רשלנות רפואית; ריבוי מספר עורכי הדין בכלל, ועורכי דין העוסקים בתחום הרשלנות הרפואית בפרט;  עליה בשיעור הפיצויים שמוענקים לנפגעים עקב רשלנות רפואית על ידי בתי המשפט; גידול במספר הרופאים בכלל, ועם זאת גידול גם במספר הרופאים הרשלנים. עוד דוגמאות על רשלנות רפואית ניתן למצוא באתר advocacy

בין אם היה ממש באווירה שיש גידול משמעותי במספר התביעות ובין אם לאו, השלכותיה של תחושה זו היו בראש ובראשונה במישור הכלכלי. בשנות השבעים נוצר קושי לבטח אחריותם של רופאים העוסקים בתחומי רפואה מסוימים, כמו ענף הגינקולוגיה, לנוכח ריבוי התביעות על השגחה לקויה בתקופת ההריון או טיפול רשלני בלידה. המבטחים שהמשיכו לבטח אחריותם של רופאים, העלו את הפרמיות לסכומים שהיו מעבר ליכולתם של רבים מהרופאים.

עורכי דין

עורכי דין חייבים נאמנות ללקוח ללא סייג. רשיונו של עורך הדין עלול להישלל לתקופה מה אם יוכח כי התרשל וגרם נזק. במקרה של רשלנות פושעת הוא עלול להיות מואשם בפלילים.

בבחינת הסיבתיות המשפטית, מניחים שהאשם בהתנהגותו של הנתבע גרם עובדתית לנזק, והשאלה היא – האם מתקיימת הזיקה המשפטית על פי שלושת מבחנים – צפיות, סיכון ושכל ישר כאשר התנאי המוקדם הוא קירבה בין הרופא לחולה. המבחן הרלבנטי לעוולת הרשלנות ולרשלנות רפואית בכלל זה, הוא מבחן הצפיות, קרי, הקשר הסיבתי/משפטי בין הרשלנות הרפואית מתקיים כאשר אופן גרימת הנזק היה תוצאה צפויה של ההתרשלות. הצפיות שנדרשת, בכדי לקיים את הקשר הסיבתי, אינה צפיות של הליך הגרימה לפרטיו, כי הפרטים לרוב אינם צפויים, אלא די בצפייה כללית, שיקרה נזק מסוג מסוים בדרך גרימה מסוג מסוים. זוהי הפשטה מסוימת של הליך הגרימה שנקבעה בפסקי דין שלא עסקו ברשלנות רפואית כגון, כיתן נ 'וייס.

 

Call Now Button