שרותי נוטריון אקספרס

משרד עורכי דין ונוטריון משה אלפסי
שירותים ותרגומים נוטריונים - 1-800-980-980
נוטריון - המדריך השלם
נוטריון - ערך מוסף
נוטריון - שירותים ותרגומים 1-800-980-980

מי אחראי על הענקת רישיון נוטריון?

ידוע לנו כי לנוטריון סמכויות רבות וכללי אתיקה נוקשים.

מחייב הדבר שהענקת רישיון נוטריון אינו דבר של מה בכך ויש גוף מיוחד שאחראי על נושא זה.

בסרטון זה נפרט על הגוף שאמון על הענקת רישיון נוטריון: